OLEJNINY - 12.10.1998

LIBERÁLNÍ TRH PODMÍNKOU ODBYTU OLEJNIN v r. 1999

Když letošní sklizen tukarských olejnin - repky a slunecnice - dosáhne v CR asi 720 tis.t, bude to v r.1999 již cca 800-850 tis.t. Domácí zpracování vcetne lisoven ciní asi 600 tis.t. Rozdíl je potreba vývozu. O export budou ovšem usilovat všechny zeme CEFTA, které stejne jako celá západní Evropa vysely podstatne více repky. O trh EU bude ceská repka soutežit i s velmi vysokou produkcí velmi levné sóji z USA, Argentiny a Brazílie, i s argentinskou slunecnicí. Velký rust produkce olejnin je dán nízkými cenami a špatným odbytem obilí. To se projevuje i na cenách kanadské repky. Její produkce narostla tak znacne, že poprvé od sklizne 1998 jsou po mnoha letech její ceny nižší asi o 5% než farmárské ceny v EU. Jde sice o ceny na kanadské burze ve Winnipegu, ale riziko pruniku této repky na trh EU tu je.

Ceny olejnin v EU stagnují (tab. 1). To se týká repky - slunecnice mírne roste. Kontrakty MATIF pro ceny repky ze sklizne v príštím roce dosud byly vždy nižší, než byla aktuální nákupní cena olejáren. Kalkulovat s tím je však rizikové. Nejvetší rozdíl cinil v r.1995 na skutecnost 1996 18,8%, to bylo 71 DEM/t.

Tab. 1: Ceny repky a slunecnice na trhu EU v DEM/t

(upraveno z ZMP Bonn 1995-1998)

Datum údaju Repka Repka Slunecnice

ZMP burza EU MATIF farm. cena SRN nákupní cena olejáren

(cena pro srpen aktuální k datu aktuální k datu

násled. roku)

4.10.1995 383,0 338,5 387,5 460,0

2.10 1996 452,0 412,0 455,0 425,0

1.10.1997 443,0 412,5 470,0 430,0

30.9.1998 426,0 418,0 457,0 456,3

Ceny olejnin mohou zvýšit vysoké cínské dovozy vyvolané katastrofálními záplavami. Sklizen olejnin muže v CLR poklesnout až o 5 mil.t (13%), což se podle USDA muže odrazit ve zvýšení dovozu semen o 1,6 mil.t.

Vývoj cen repky v CR ale ovlivní zejména:

· kurs koruny k DEM - pri cene 19-20 Kc/DEM se bez problému dosáhne v srpnu 1999 farmárská cena 7500 Kc/t repky

· vázanost vývozu - pokud nebude trh otevren, a to ješte pred sklizní olejnin 1999, dojde k odbytovým problémum u olejnin a k pádu ceny pod 7000 Kc/t repky. Ani pak dodatecne vydané licence situaci nezachrání, nebot zboží se bude dostávat na trh v dobe, kdy trh EU bude zásobován z drívejších kontraktu se zememi CEFTA, USA ap.

· neliberální trh a pozdní licence poškodily odbyt i ceny obilovin v r.1997. Obdobný problém má slunecnici ze sklizne 1998. Ta díky monopolu jediného nákupce a nevydáním licencí se obchoduje za nižší cenu (cca 7400-7500 Kc u tukových závodu) než je tomu u repky (asi 7600-7800 Kc/t). To je s ohledem na náklady a výjimecnost výroby slunecnice v CR velmi alarmující. Zároven to ukazuje na rizika plynoucí z málo kvalifikovaného nákupního chování na uzavreném monopolním trhu.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info