"Chovatelsko - pastevecké dny" 8.-9.10.1998

ZÁLESÍ, s.r.o. Uherskobrodská 119, 763 26 Luhacovice

P O Z V Á N K A

ZÁLESÍ, s.r.o. Luhacovice a CSCHMS Praha Vás zvou na

"Chovatelsko - pastevecké dny" ve dnech 8.-9.10.1998

spojené s výstavou masných plemen skotu, které se uskutecní v Luhacovicích.

PROGRAM: 8.10.1998

9,00-9,30 hod. - Prezence - Kulturní dum Elektra v Luhacovicích

9,30 hod. - Zahájení - Ing. Vysloužil - generální reditel ZÁLESÍ, s.r.o.

9,45 hod. - Nová metodika kontroly užitkovosti masných plemen skotu, zmena

ve vedení centrální evidence skotu - prednese Ing. Miroslav Vráblík

- predseda CSCHMS

10,30 hod. - Tvorba stád masných plemen skotu pomocí ET - prednese Doc. Ing.

Ríha VÚCHS s.r.o. Rapotín

11,00 hod. - Kvalita masa masných plemen skotu - prednese Doc. Ing. Šubrt

MLZU Brno

11,30 hod. - Ekonomika chovu skotu - prednese Prof. Frelich - Jihoceská

zemedelská universita Ceské Budejovice

12,00 hod. - "Je podzimní odcervení skotu ekonomické?" - prednese zástupce

firmy MERIAN Ceská republika

12,15 hod. - Diskuse

13,00 hod. - Ukoncení - obed

14,30 hod. - Zahájení výstavy masného skotu - areál ZÁLESÍ, s.r.o, stredisko

Biskupice u Luhacovic

14,45 hod. - Hodnocení vystavených zvírat

16,00 hod. - Prohlídka pastevních areálu a farem Zálesí s.r.o.

PROGRAM 9.10.1998

9,00 hod. - Predvedení zvírat a predání cen

12,00 hod. - Ukoncení Chovatelsko - pasteveckých dnu

V rámci akce probehne prezentace firem prodávajících zemedelskou techniku, ND, chovatelské potreby apod.

Obcerstvení na výstavišti po oba dny zajišteno.

Úcastnický poplatek ciní 300,- Kc, danový doklad bude vydán po úhrade poplatku pri prezenci. V cene je zahrnuto obcerstvení pri seminári, organizacní náklady, prednášející a obed.

Na základe Vašich požadavku lze zajistit nocleh v hotelu. Predpokládaná cena noclehu ciní 250 - 300,- Kc na osobu. Svoje požadavky na ubytování viditelne vyznacte na návratce.

Srdecne všechny zve

Ing. Aleš Svízela

reditel zemedelského závodu

Prihlášky zasílejte na adresu: ZÁLESÍ, s.r.o.

Ing. Lýdie Svízelová

763 26 Luhacovice

Telefon: 067/713 6104

Fax: 067/713 6109

Uzáverka prihlášek 25.9.1998

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÁVRATKA - ZÁVAZNÁ PRIHLÁŠKA

Chovatelsko - pastevecké dny Luhacovice 8.-9.10.1998

NÁZEV ORGANIZACE: ...............................................................................................................

ADRESA: ...........................................................................................................tel. .......................

ÚCASTNÍCI: 1/ ............................................................................................

2/ ............................................................................................

3/ ............................................................................................

Zajistit ubytování ANO NE pro ..................úcastníky

Datum: ..................................... Razítko a podpis: .............................................

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info