Jarní Rada ASZ ČR za nouzového stavu

Ohlédnutí za více než půlročními aktivitami Asociace soukromého zemědělství ČR, ale také možnost podělit se o názory a novinky ze svého regionu nabídla zástupcům 51 regionálních a členských organizací Rada tohoto stavovského sdružení, která se uskutečnila poslední březnový den letošního roku. Stejně jako u většiny dalších jednání v současné koronavirové krizi šlo pouze o online setkání, jehož se zúčastnila nadpoloviční většina členů Rady. Jednání však mělo převážně informativní charakter.

Od posledního zasedání, kterým byla Valná hromada ASZ ČR konaná v polovině září loňského roku v Pelhřimově, se zástupci Asociace zúčastnili celé řady zejména online jednání a pracovních skupin a bylo připomínkováno množství legislativních návrhů ve snaze postihnout problematická témata u všech zemědělských oborů. Velmi zásadní náplní činnosti této nevládní organizace bylo zejména směřování budoucí Společné zemědělské politiky EU po roce 2023 a dopady Green Deal na zemědělské podnikání, vše s ohledem na dosažení co nejúčinnější podpory pro co nejvíce zemědělských subjektů hlavně z řad mikropodníků a malých podniků.

V tomto směru ASZ ČR v poslední době apelovala na ministerstvo zemědělství, například co se týče nastavení pravidel ke 12. kolu Programu rozvoje venkova, u něhož se předpokládá příjem žádostí od poloviny června do poloviny července a celková alokace na toto kolo PRV přesáhne 5 miliard korun.

Vzhledem k tomu, že se jedná o základní dotační nástroj na investiční akce v zemědělství, považuje Asociace za nezbytné, aby zejména v aktuální situaci, kdy na stále větší počet zemědělců dopadají důsledky spojené s opatřeními proti koronaviru, a kdy se pohybujeme v období značné budoucí podnikatelské nejistoty, došlo zejména ke snížení zbytečné byrokracie a omezení a byl podpořen co největší počet spíše menších investic, které s sebou nesou i nižší míru rizika než nepřiměřeně velké investiční akce firem. Věříme, že ministerstvo tentokrát předejde situaci z loňského 10. kola PRV, kdy několik málo desítek podniků vyčerpalo polovinu rozpočtu na celou jednu operaci.

K podpoře záměrů ve prospěch rodinného způsobu hospodaření ASZ ČR spolupracuje s celou řadou institucí, je rovněž respektovaným partnerem pro mnoho nevládních organizací. S 17 z nich vydala v posledních měsících devět společných stanovisek, ať již šlo například o podmínky nové SZP EU, Fond těžko pojistitelných rizik, myslivecký zákon, náhradovou vyhlášku za újmu na zemědělském hospodaření, protierozní vyhlášku, trh s hovězím masem, Národní plán obnovy či boj za otevření farmářských trhů.

Obhajoba zájmů sedláků dlouhodobě probíhá i prostřednictvím jejich pozitivní mediální propagace, a to v rámci televizních či rozhlasových vystoupení zástupců ASZ ČR a formou desítek tiskových výstupů. K tomuto účelu slouží i asociační videoseriál Selský rozum, čerstvou novinkou je podcast ASZ ČR Sedláci v éteru, který bude spuštěn na konci tohoto týdne.

Nechybí ani spolupráce s politickými stranami, až do podzimních voleb bude Asociace postupně seznamovat prostřednictvím rozhovorů s politickým programem i osobními představami vybraných zástupců jednotlivých demokratických stran o budoucnosti českého zemědělství.

Nezapomínáme na význam ukotvení pojmu rodinná farma, způsoby řešení jeho možného zapracování v naší legislativě a přínosy takového kroku nejen pro sedláky, ale i pro stát, krajinu a spotřebitele.

Součástí online jednání bylo i vystoupení Josefa Vrzáně ze společnosti PV-Agri, který informoval členy Rady o změnách v dotačních pravidlech v roce 2021. Ze strany zástupců regionů zazněly různé podněty, mezi nimi např. prosba o zaměření pozornosti na vymezování koridorů pro vysokorychlostní tratě či upozornění na revize v katastru nemovitostí, kdy může dojít k nezakreslení budov.

O dalších aktivitách a krocích naší nevládní organizace bychom s kolegy sedláky velmi rádi podiskutovali již naživo, proto doufáme, že se nám to konečně poštěstí na letošní Valné hromadě ASZ ČR.

Šárka Gorgoňová, ředitelka kanceláře ASZ ČR

Pro členy Asociace jsou k dispozici ve vnitřní sekci tohoto webu prezentace, které na Radě zazněly.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info