Evropské podpory do lesů musí směřovat zejména do nestátních subjektů

Důsledky několikaleté kůrovcové kalamity, která navíc ani v letošním roce podle všech dostupných údajů neskončí, a přetrvávající nízké ceny dřeva generují potřebu kompenzací těchto ztrát a dotací do obnovy lesních porostů v řádu několika miliard ročně. I přes navýšení podpor do lesního hospodářství jde ale stále o nedostatečný objem peněz, také proto, že značná část prostředků míří do podpory hospodaření státních lesů, a především pak do státního podniku Lesy České republiky.

To ovšem snižuje možnosti podpor pro nestátní vlastníky lesů všech kategorií, ať jsou to lesy privátní, obecní nebo církevní. Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) přitom nezpochybňuje potřebu dotací na obnovu lesních porostů po kůrovcové kalamitě a další činnosti spojené se zlepšováním stavu lesních porostů na území ČR státními podniky, finanční prostředky na tyto účely by ale neměly být poskytovány v rámci stejných dotačních podpor pro veškeré vlastníky a správce lesů. Pozice a možnosti státního podniku Lesy České republiky jsou s možnostmi menších vlastníků lesů, kterých existují v naší zemi desítky tisíc, zcela nesouměřitelné. Současné nastavení dotací do lesního hospodářství tak v praxi podporuje monopolizaci v této oblasti, navzdory tomu, že v odborné veřejnosti panuje generální shoda na tom, že lesy mají být pestré, a tím i odolnější vůči projevům počasí a škůdcům. Tomu však napomáhá také pestrá vlastnická struktura.

Podle názoru ASZ ČR by stát v podobě státních lesů neměl být způsobilým příjemcem dotačních podpor v rámci dotací typu Program rozvoje venkova ani způsobilým příjemcem technologických investic, a neměl by tak odčerpávat nemalý podíl dotací určených na podporu nestátních vlastníků. Stát jako takový má jiné možnosti než ostatní vlastníci lesů, a tomu by proto mělo být uzpůsobeno nastavení dotací.

Zařazení státních podniků do způsobilých příjemců dotací řeší i legislativa EU, a podle současných pravidel to možné není, ovšem v rámci Společné zemědělské politiky EU (SZP). Společná lesnická politika EU ale neexistuje a nebude ani v budoucím programovém období, pravidla SZP ale ukazují na skutečnost, že peníze z evropských zdrojů pro státní podniky určené nejsou.

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info