Nevládní organizace žádají transparentní přípravu Strategického plánu SZP

Představitelé pěti nevládních organizací (Asociace soukromého zemědělství ČR, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, PRO-BIO - Svaz ekologických zemědělců, Společnost mladých agrárníků ČR a Svaz marginálních oblastí) vnímají zapojení podstatné části zemědělské veřejnosti do přípravy Strategického plánu SZP a jednotlivých intervencí jako zcela netransparentní a nedostatečné. Vzhledem k tomu, že se jedná o dokument, který by měl nastavit politiku, jež konečně posune naše zemědělství k ekonomicky, environmentálně i sociálně udržitelným způsobům hospodaření, vyzvali proto společně ministra zemědělství Miroslava Tomana, aby zahájil transparentní „finalizaci“ tohoto plánu.

Více informací naleznete zde: 

SZP_Spolecne stanovisko NNO.pdf

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info