Kůrovcová kalamita se dále šíří Českou republikou

Tisková zpráva (15. 9. 2020) - I přes chladnější a deštivější průběh letošního jara a léta, který znamenal pomalejší vývoj kůrovců, se kůrovcová kalamita déle šíří. Stále je ale mnoho oblastí, kde lze rozvoj kalamity správně prováděnou ochranou lesa brzdit.

Hlavní příčinou plošného rozvoje kalamity je extrémní nárůst populace lýkožrouta smrkového v roce 2018, kdy z jednoho neodhaleného stromu na začátku sezóny mohlo být až 100 dalších napadených stromů na jejím konci. Tím se početnost tohoto škůdce zvýšila na několikanásobek (z odchytů v projektu Kůrovcové info lze usuzovat až 1000násobný nárůst), který je hlavní příčinou rozvoje kalamity téměř na celém našem území.

Kalamitní těžby v roce 2019 vzrostly na pětinásobek průměru nahodilých těžeb za období 2005-2015. V kraji Vysočina byl tento nárůst téměř 15násobný. V situaci, kdy je kůrovec přemnožen na celém území, je nalezení a následná asanace napadených stromů klíčovým momentem ochrany lesa. V České republice je téměř 300 000 drobných vlastníků lesů, pro něž je zejména určen portál nekrmbrouka.cz, který jako neziskový projekt přináší vlastníkům aktuální informace, jak s kalamitou bojovat.

K volnému využití zasíláme aktuální letecké záběry českých lesů ze dne 22. srpna 2020 z oblasti středních, částečně i jižních Čech, Vysočiny a Podkrkonoší. V případě využití videí prosíme o uvedení zdroje: www.nekrmbrouka.cz

Letecké snímky potvrzují data získávaná dálkovým průzkumem Země a zveřejňovaná prostřednictvím tzv. Kůrovcové mapy (kurovcovamapa.cz). Minimálně na trase letu bylo již většinou zřejmé plošné kůrovcové napadení porostů. Míst, kde dospělé porosty a značná část mladých smrkových porostů odumřela, postupně přibývá.

Kalamitou nezasažené, nebo spíše lehce zasažené byly porosty na jihu Čech západně od Jindřichova Hradce a Nové Bystřice. Bez velkých ložisek kůrovcového napadení byla též většina lesů Žďárských vrchů a značný prostor pro zpomalení kalamity se stále ukazuje též v Podkrkonoší. Dynamický rozvoj kalamity lze pozorovat ve Středočeském kraji, ale i na dlouho odolávající lokalitě kolem Javořice - nejvyššího vrcholu Vysočiny.

V těchto dnech postupně končí letová aktivita lýkožrouta smrkového. Vlastníci lesů mají nyní 6-7 měsíců na vyhledávání napadených stromů, jejich těžbu a asanaci, aby zabránili dalšímu šíření kalamity na jaře příštího roku!

Jak během podzimu a zimy v ochraně lesa postupovat? Přehledné a srozumitelné rady lze nalézt na právě spuštěné zimní verzi portálu nekrmbrouka.cz

 

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info