Vlastníky lesa postižené kůrovcem lze šikovně podpořit i daňovými úlevami

Kůrovcová kalamita v posledních letech více či méně zasáhla prakticky celou Českou republiku. Nyní je třeba pamatovat na to, že než se podaří obnovit lesní porost do úrovně dalšího hospodářského využití, nebudou mít vlastníci po celá desetiletí z těchto porostů žádné příjmy, stále jim však zůstanou údržbové náklady. Domníváme se, že je v zájmu státu, aby dotčené pozemky byly úspěšně zalesněny, a k tomu je třeba vlastníkům vytvořit potřebné podmínky. Jednou z možností jsou daňové úlevy - jednak z lesního pozemku a jednak z příjmů z prodaného kůrovcového dřeva. Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) proto poslalo v tomto smyslu dopis ministryni financí Aleně Schillerové, kde tuto formu pomoci navrhuje.

Přibližně polovina katastrálních území v ČR je nyní zařazena v „červené zóně“, tedy v oblastech, kde jsou lesní porosty natolik silně napadeny a zlikvidovány kůrovcem, že Ministerstvo zemědělství ČR vydalo k řešení této situace opatření obecné povahy pro podporu vlastníků lesních pozemků pro zefektivnění boje s kůrovcem a postupnou obnovu lesních porostů na kalamitních holinách. 

Vlastníci těchto lesních pozemků budou pro jejich nezbytnou obnovu potřebovat v nejbližších letech zvýšené finanční prostředky. Proto Asociace navrhuje umožnit tvorbu finanční rezervy z příjmů ze současných enormních těžeb kalamitního dříví a rozložit daňový základ z těchto zisků na 10 let, aniž by bylo třeba převádět prostředky na samostatný účet. To umožní vlastníkům použít své prostředky a investovat operativně a dle aktuální potřeby, aniž by stát přišel o jakékoliv peníze. Dále ASZ ČR navrhuje zrušení daně z nemovitosti z lesní půdy v „červených zónách“. Tyto pozemky budou po desetiletí neprodukční, je proto zcela logické zrušit u nich dočasně povinnost pro platbu daně. 

Ing. Vladimíra Marianovská, hlavní kancelář ASZ ČR 

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info