Systém nadstandardního řízení bezpečnosti krmiv

ÚKZÚZ provádí úřední kontroly krmiv na základě zjištěných rizik, s přiměřenou četností a po zohlednění dosavadního chování provozovatele, spolehlivosti jeho interní kontroly a všech informací, které mohou svědčit o nedodržení požadavků. Kontroly krmiv, s výjimkou kontrol vyžádaných, jsou plánovány na základě analýzy rizika provozů. Systém hodnocení provozů zohledňuje počet a závažnost závad zjištěných úřední kontrolou v uplynulém období a podíl nevyhovujících vzorků úředně odebraných krmiv, včetně rizika možného ohrožení bezpečnosti potravinového řetězce.

Provozy s objektivně vypočtenou nižší rizikovostí jsou bonifikovány snížením plánované frekvence kontroly v následujícím období. Naopak zvýšená četnost kontroly je zaměřena na provozovatele se zjištěnými nedostatky a závadami. Primárním cílem systému je diferencovat četnost kontroly s ohledem na důslednost provozovatelů při dodržování krmivářské legislativy.

ÚKZÚZ ve spolupráci se Spolkem pro komodity a krmiva (SKK) a zástupci společností certifikujících standardy bezpečnosti a kvality krmiv, připravil možnost rozšíření analýzy rizika provozů o faktor dobrovolného dodržování nadstandardních požadavků udržení bezpečnosti krmiv. Zainteresovaným provozovatelům, respektujícím požadavky nadstandardu definované nad rámec platné legislativy, je odečtena jedna úřední kontrola z počtu plánovaného pro následující kalendářní rok. 

Základním principem nadstandardu je dodržení dohodnuté frekvence interní kontroly ověřování bezpečnosti krmiv u stanovených nejzávažnějších rizik. Záznamy o provádění interní kontroly provozovatelem jsou průběžně elektronicky zasílány na ÚKZÚZ. Rovněž jsou definovány zásady nadstandardu pro eliminaci křížové kontaminace při výrobě i přepravě krmiv, pravidelné ověřování účinnosti míchacího zařízení, hodnocení dodavatelů krmiv i zpětné vazby odběratelů produktů, postupy řešení krizových situací ohrožení potravinového řetězce a další kroky, které přispívají k udržení bezpečnosti krmiv. Kompletní dokument Zásad společného systému řízení bezpečnosti krmiv je k dispozici zde.

Závazné přihlášení do systému nadstandardu podávají členové Spolku pro komodity a krmiva prostřednictvím SKK, ostatním provozovatelům je k dispozici přihláška zde, kterou mohou odeslat na uvedenou adresu ÚKZÚZ.

Subjekty přihlášené do systému nadstandardu

SubjektDatum vstupu
ZZN Pelhřimov07. 11. 2017
TN Biofaktory21. 11. 2017
ZBCHS Slušovice10. 09. 2018
ZZN Jihlava17. 09. 2018
Primagra Milín26. 09. 2018
Mikrop Čebín26. 09. 2018
Cerea Pardubice02. 10. 2018
ZZN Strakonice09. 10. 2018
Rabbit Chotýšany11. 10. 2018
AFEED Hustopeče06. 12. 2018
De Heus11. 12. 2018
VKS Pohledští Dvořáci21. 12. 2018
ZS Dynín08. 01. 2019
Zenap Trhové Sviny08. 01. 2019
ZZ Plzeň21. 10. 2019
Farma Skupeč30. 10. 2019
MAVE Jičín23. 12. 2019
MJMagro09. 06. 2020
FABIO PRODUKT09. 06. 2020
ZD Senice na Hané29. 06. 2020
Lyckeby Amylex, a.s07. 07. 2020

Další informace o systému nadstandardu poskytnou pracovníci Oddělení krmiv ÚKZÚZ.

ŽÁDOST o vstup do systému řízení bezpečnosti krmiv DOCX, 20 KB)

Zásady společného systému řízení bezpečnosti krmiv PDF, 441 KB)

 

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info