SVOL podporuje vznik novely zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti a požaduje důraznější změny!

V souvislosti s jednáním vlády k předložené novele zákona o myslivosti vydává Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR své aktuální stanovisko. SVOL má k novele celou řadu zásadních připomínek. „Podporujeme vznik novely zákona č.  449/2001 Sb., o myslivosti a požadujeme důraznější změny,“ sděluje předseda Komory soukromých lesů SVOL Ing. Richard Podstatzký Thonsern, který byl republikovým výborem SVOL pověřen mandátem k jednání a pokračuje:

„Důvodem novelizace zákona o myslivosti by měla být ochrana lesních porostů před narůstajícím stavem spárkaté zvěře, která způsobuje neúměrné škody ohryzem a okusem. Současně by měla vést k zabránění vzniku značných škod na zemědělských pozemcích. Množství holin, které neustále přibývají po kalamitních kůrovcových těžbách jehličnatých porostů, a jejich nová výsadba a obnova s sebou přináší požadavek na změnu způsobu hospodaření se zvěří.

Obáváme se, že současný návrh novely dostatečně neřeší prevenci zabránit škodám na nově vysázených lesních porostech melioračních a zpevňujících dřevin, na které stát vynakládá finanční  příspěvky. Majitel lesních i zemědělských pozemků musí mít právo a možnost předcházet škodám prostřednictvím  vlastniho mysliveckého hospodaření.

Aby toto vlastnické právo nebylo omezováno, je třeba snížení minimální výměry u honiteb vlastních na 250ha a tím umožnit majitelům pozemků hospodařit se zvěří!

Tato změna by umožnila přímý výkon práva myslivosti právě těm vlastníkům, kteří se o hospodaření v krajině aktivně zajímají a jsou zpravidla ve svém hospodaření na lesních i zemědělských pozemcích nejvíce postihování vznikajícími škodami zvěří. Požadavek SVOL nezasahuje do společenstevních honiteb, které by měly dále stejnou minimální výměru 500ha.

Požadavek SVOL významně přispívá k řešení regulace přemnožené spárkaté zvěře a má podporu dalších nevládních organizací,“ říká Richard Podstatzký Thonsern předseda SVOL Komora  soukromých  lesů v ČR.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info