Na omezení vývozu zemědělských surovin prodělají zemědělci i spotřebitelé

Jako opatření poškozující české zemědělce i spotřebitele a porušení základních zásad volného pohybu zboží v rámci jednotného trhu Evropské unie hodnotí Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) případný zákaz vývozu zemědělských surovin z České republiky.

Naše zemědělství sice v některých komoditách nedokáže pokrýt domácí poptávku, v jiných je ale ČR čistým exportérem. To se týká mimo jiné produkce mléka, obilovin nebo hovězího masa, tedy velmi důležitých surovin, které živí tisíce zemědělských podniků v této zemi a do zahraničí je vyvážejí mimo jiné i proto, že za ně dostávají zaplaceny vyšší ceny než na domácím trhu. Pokud by o tuto možnost přišly, výrazně by se tím zhoršila ekonomika těchto podniků v situaci, kdy je řada zemědělců negativně zasažena důsledky pandemie koronaviru. Předpokládaným důsledkem by tak bylo omezení výroby a tím i další snížení „rozměru českého zemědělství“, tedy úplný opak strategie Ministerstva zemědělství, které chce zemědělskou produkci u nás zvyšovat. Sám ministr zemědělství Miroslav Toman navíc v souvislosti s pandemií koronaviru několikrát veřejně zdůraznil, že potravin je v ČR dostatek.

Dostatek je jich ale také proto, že suroviny k jejich výrobě naopak do ČR dovážejí naše potravinářské podniky. Pokud by vývoz zemědělských surovin ČR omezila nebo zcela zakázalo, bylo by možné očekávat odvetná opatření na straně jiných členských států a nejen z EU, což by v praxi omezilo možnost výroby širokého spektra potravin, jejichž finální podoba vzniká na území ČR. Kromě toho, že potravinářské podniky do ČR dovážejí suroviny, které nelze vyprodukovat na území naší země, nebo je nelze produkovat celoročně, dovážejí tyto podniky suroviny také proto, že je v zahraničí nakoupí levněji, než na našem trhu. Pokud by tak došlo k omezení vývozu tuzemských zemědělských surovin a k následné reakci dalších zemí na krok ČR, zvýšila by se jednak cena potravin v ČR a jednak by se výrazně snížila nabídka zemědělských surovin a potravin z dovozu pro konečného spotřebitele.

I kdyby omezení vývozu zemědělských surovin ČR v souvislosti s nouzovým stavem právně obhájila, měl by takový krok, pokud by byl jednostranný, velmi negativní dopad na vnímání ČR jako solidární členské země EU a lze zcela důvodně předpokládat, že by měl takový krok negativní dopad na potenciál obhajoby zájmů českého zemědělství v EU, například v podobě budoucích dotací. K případným regulačním opatřením by tak bylo možné podle ASZ ČR přikročit pouze za podmínky, že se tak bude dít se souhlasem EU a na úrovni celé EU. K tomu ale není v současné době žádný relevantní důvod. Věříme proto, že se ze strany ministra nyní jedná pouze o určitou hypotézu, avšak považujeme za potřebné na tato související rizika upozornit včas.

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info