Asociace opakovaně žádá o systémové řešení sucha

Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) opakovaně apelovala dopisem na začátku října na ministra zemědělství Miroslava Tomana se žádostí o systémové řešení škod způsobených suchem a svolání pracovního jednání k této problematice, neboť čím dál častější sucho postihuje zemědělce v celé republice a doposud nevznikl žádný detailně propracovaný návrh, který by byl vhodně aplikovatelný v praxi rodinných farem.

ASZ ČR pokládá za nutnost projednat pomoc ve formě podpory komerčního pojištění proti suchu například v rámci programu PGRLF, které spojuje státní pomoc ve formě příspěvku na pojištění se zkušenostmi soukromých pojišťoven a současně nechává odpovědnost na samotných zemědělcích, jež si rozhodnou, co a za jakých podmínek si pojistí.

Ministr Toman vyjádřil v loňském roce obavu, že do komerčního pojištění proti suchu nebudou chtít vstupovat velké podniky, což ASZ ČR považuje za pouhou domněnku a považuje za nezbytné, aby se k jejímu návrhu vyjádřily všechny zemědělské subjekty. Ministerstvo přišlo pouze se zběžným návrhem na zavedení možnosti vytvoření rezervního fondu. To shledává Asociace jako nevhodné a pochybuje o podpoře ministerstva financí. Z reakcí členů této stavovské organizace na daný návrh plyne, že naprostá většina rodinných farem nebude moci objektivně tuto formu pomoci prakticky využít.

Dle ASZ ČR patří dále mezi zásadní opatření, jak zemědělcům pomoci vyrovnat se s důsledky sucha také zrychlení výplaty dotací na plochu a umožnění dočasné úlevy v některých povinnostech s ohledem na klimatickou situaci zvýšením flexibility podmínek v rámci např. agro-envi opatření.  

Mediální oddělení ASZ ČR

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info