Vývoz osiva papriky (Capsicum annuum) a rajčete (Solanum lycopersicum)

ÚKZÚZ informuje, že je od 8. září 2019 při vývozu osiva papriky (Capsicum annuum) a rajčete (Solanum lycopersicum) vyžadováno povinné testování na následující škodlivé činitele: Columnea latent viroid, Pepper chat fruit viroid, Potato spindle tuber viroid, Tomato apical stunt viroid, Tomato chlorotic dwarf viroid a Tomato planta macho viroid.

ÚKZÚZ vystaví rostlinolékařské osvědčení na zásilku až po provedeném odběru vzorků a jejich otestování na uvedené patogeny, buď ve vlastní laboratoři nebo v jiné akreditované laboratoři (zajistí vývozce). Upozorňujeme vývozce, že odběr a rozbory vzorků jsou zpoplatněné.

Pro více informací kontaktujte Odbor dovozu a vývozu, odv@ukzuz.cz.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info