Větrání je klíčem k eliminaci pneumonie

Teplé dny máme zdá se za sebou, a tak se chovatelé masného skotu, kteří využívají k zimnímu ustájení zimoviště, začínají pozvolna na toto období připravovat. Zimní období, kdy třeba zvířata krmit, nastýlat jim, hlídat porody atd., je finančně nejnákladnější částí chovatelského roku a rovněž nejrizikovější z hlediska veterinárních problémů. Statistiky totiž ukazují, že až 40 % úhynů mladého skotu v zimním období je způsobeno pneumonií, následované infekcí vyvolaných klostridiemi. Klíčem ke zdraví zvířat je rovnováha mezi úrovní imunity a infekčním tlakem.

Pokud budeme udržovat správnou výživu zvířat, zvířata budou ustájena ve vhodném prostředí, nebudeme zapomínat na očkování a vyhneme se co nejvíce stresu u zvířat, dá se proti bakteriálním infekcím velice účinně bojovat.

Je třeba si uvědomit, že dýchací aparát skotu je v poměru ke zbytku těla velice malý, což ho dělá velice náchylným k respiračním infekcím. Nerespektování potřeb chovaných zvířat jej činí ještě citlivějším a náchylnějším k dýchacím onemocněním. Zvířata je nutné pravidelně sledovat, neboť příznaky pneumonie nemusí být totiž vždy na první pohled patrné. Obecně lze respirační obtíže rozpoznat podle zvýšené tělesné teploty, viditelnějšími příznaky jsou pak výtoky z nozder, nechutenství, ale i chybějící jiskra v oku či svěšené postavení uší. Zjistíte-li problémy, okamžitě je řešte. Jakékoliv odkládání ošetření se může rychle vymstít.

Z hlediska konstrukce staveb je klíčové, aby zajišťovaly dostatečnou cirkulaci vzduchu. Zvýšená vlhkost ve stájích je totiž ideálním prostředním k propuknutí respiratorních onemocnění. Moderní stáje v drtivé většině případů nemají s potřebnou výměnou vzduchu potíže. Horší to ale je, používáte-li k zimnímu ustájení staré stodoly, sýpky, kůlny či podobné pro skot ne zcela vhodné a špatně odvětratelné stavby. K zajištění ideální výměny vzduchu je potřebné dostatečné množství větracích otvorů po celé délce stavby a samozřejmě také ve střeše. Čerstvý vzduch se pak postará o to, že nebude docházet k takovému množení virů a bakterií a ty pak nebudou mít čas infikovat zvířata.

Pokud není dostatečné odvětrávání u stavby možné zajistit, dají se alternativě použít různé elektrické větráky, které s cirkulací vzduchu aktivně pomohou. U těžko větratelných staveb se rovněž doporučuje ostříhat strojkem zvířatům na hřbetu srst. To pomáhá eliminovat zapařování zvířat, ta se lépe ochlazují a taktéž to zabraňuje výskytu kožních parazitů jako jsou vši atp.

 

Kamil Malát

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info