Sezónní zaměstnanci Lesů ČR likvidují černé skládky

Čistí les, příkopy i svodnice, likvidují černé skládky, věnují se pomocným činnostem v pěstování a ochraně státních lesů – 391 nových zaměstnanců letos najal na sezónní práce státní podnik Lesy ČR. Nejvíce jich působí v severozápadních Čechách, celkem 76. Loni lesníci nalezli ve státních lesích 607 skládek, na likvidaci podnik vydal 3,2 miliony korun.

Papír se rozkládá čtyři měsíce, nedopalek cigarety až 15 let, žvýkačka 50 let a jednorázová plena čtvrt století. Lesy ČR a všichni vlastníci lesů odklízejí rok co rok menší i velké skládky odpadků. Jejich vytvoření je přestupkem proti lesnímu zákonu i zákonu o odpadech. Kromě policie může viníka pokutovat i obecní úřad, na jehož katastrálním území se skládka nachází, a to až sto tisíci korunami.

Lesy ČR investovaly od roku 2011 do likvidace nepovolených skládek 14,4 miliony korun. „Podnik hradí odklízení skládek specializovanou firmou v případech, že policie pachatele neodhalí. V lepší variantě dostane viník pokutu a musí úklid lesa zaplatit,“ uvádí Václav Lidický. Pneumatiky, suť, plasty z autovraků, starý nábytek i plastové láhve a další odpad od roku 2015 mizí z lesů také díky lidem evidovaným na úřadech práce, které Lesy ČR v sezóně zaměstnávají. „Nejvíce nových zaměstnanců máme v severozápadních Čechách, tedy v regionu s vysokou nezaměstnaností. Dáváme jim možnost uplatnit se na trhu práce. Sezónní zaměstnanci si mohou vydělat až 16 200 korun hrubého měsíčně. Výdělek závisí na jejich přístupu k práci i výkonu,“ říká Zdeněk Růžek, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR v Teplicích. Jen v Ústeckém kraji Lesy ČR loni odstranily ze státních lesů za 900 tisíc korun 48 skládek na 3,1 hektaru. V roce 2015 to bylo 11 skládek na 4,5 hektarech, vše za 408 tisíc korun. Lesy ČR také pravidelně podporují jarní akci Ukliďme svět – ukliďme Česko, letos sto tisíci korunami.

Údaje k 1. 3. 2017 – nepovolené skládky v lesích 

rokpočetrozloha (ha)náklady LČR na likvidaci (Kč)
2011850132 500 000
2012635102 600 000
2013725121 800 000
201471833996 308
201585929,43 294 743
201660725,63 232 042

 

Přibližná doba rozpadu odpadků 

 • ohryzek jablka, hrušky
 • papír
 • slupka od banánu
 • slupka od pomeranče
 • vlněná ponožka
 • krabice od nápoje bez hliníkové fólie
 • nedopalek cigarety s filtrem
 • plechovka
 • igelitový sáček či taška
 • žvýkačka
 • plastový kelímek
 • PET láhev, plastová láhev
 • alobal nebo tetra-pak s hliníkovou fólií
 • jednorázové pleny
 • sklo
 • polystyren
 • struny do sekačky
16 dní4 měsíce5 měsíců1 rok1,5 roku7 let15 let15 let25 let (pozn.)50 let70 let100 let100 let 250 lettisíce let (možná nikdy)desetitisíce let (možná nikdy)pravděpodobně nikdy

(Poznámka: nové ekologické tašky se samorozkládacím degradabilním plastem 1 rok)

 

Mgr. Eva Jouklová 

Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.

Tel.: 725 257 900

E-mail: jouklova@lesycr.cz

 

Poznámky pro editory:

 • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
 • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.

 

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info