8.-9.2.2018 Zoologické dny 2018

Termín: „Zoologické dny 2018“ se uskuteční ve dnech 8. a 9. února 2018

Organizátoři: Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., a Česká zoologická společnost

Místo konání: Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze. Popis možností dopravy na místo konání najdete zde.

Přihlášení k účasti: Přihlašovat se k účasti na konferenci můžete na webových stránkách http://zoo.ivb.cz/index.php?page=registrace. Po přihlášení obdržíte e-mailem individuální kód, který je potřeba k registraci vašich prezentací (přednášky a postery) a vložení abstraktů. Uzávěrka přihlášek i abstraktů je v pátek 12. ledna 2018. V tento den budou webové stránky uzavřeny a další změny nebudou akceptovány.

Účastnický konferenční poplatek (vč. DPH):900 Kč (850 Kč bez tištěného sborníku), pro studenty 700 Kč (650 Kč bez tištěného sborníku). Žádáme o zaplacení všech poplatků (tj. včetně objednaných obědů) předem, nejpozději do pátku 19. ledna 2018, nejlépe bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na účet České zemědělské univerzity v Praze, u České spořitelny a.s., Budějovická 1518/13B, Praha 4, 140 00, číslo účtu 9021-6325762/0800, variabilní symbol: 429014, (pro mezinárodní platby IBAN: CZ5008000090210006325762, SWIFT: GIBACZPXXXX). Každý přihlášený účastník konference obdrží po ukončení registrace shrnutí všech nákladů a trojmístný specifický symbol, který použije pro individuální platbu. Hromadné platby velice komplikují situaci při registraci účastníků konference, a proto se jim, prosíme, snažte vyhnout. Pokud nutně potřebujete využít formu hromadné platby např. za studenty, tak při zadávání platby použijte jeden ze specifických symbolů účastníků, za které platíte a do „zprávy pro příjemce“ identifikujte za kolik lidí je platba prováděna, doplňte jejich jména a specifické symboly a informujte o hromadné platbě organizátory na solsky@fzp.czu.czu.

Ubytování: Zájemci o ubytování si nocleh domluví individuálně. Kontakty na některé poskytovatele ubytování poblíž místa konání konference budou nejpozději v průběhu prosince zveřejněny na webové stránce konference a na FB události konference.

Stravování: Stravování si mohou účastníci zajistit buď individuálně, nebo na obědy využít služeb menzy v areálu ČZU. Obědy je v tomto případě nutno zaregistrovat předem během přihlašování se k účasti a tato objednávka je závazná. Při registraci pak účastníci obdrží stravenky do menzy. Cena za jeden oběd je 120 Kč.

Registrace na místě: Začíná ve čtvrtek 8. února od 8.00 v suterénu budovy MCEVI a bude probíhat po celé dopoledne. Podrobný plánek, kde najdete všechny budovy i místnosti najdete zde.

Abstrakta: Abstrakta referátů do sborníku konference vyplňte ve webovém formuláři nejpozději do pátku 12. ledna 2018. Abstrakta zasílejtev češtině, slovenštině nebo angličtině. Nevkládejte netradiční symboly, tabulky, obrázky, ani seznam literatury. Rozsah vlastního textu abstraktu je omezen na 2 000 znaků. Dodržujte uvedený formát.

Odborný program: Akceptovány budou všechny prezentace týkající se nejrůznějších aspektů základního i aplikovaného zoologického výzkumu. Tak jako každý rok budou přednášky probíhat v paralelních sekcích a samostatný časový prostor bude věnován posterovým prezentacím („poster session“). V případě překročení přednáškových kapacit může vědecký výbor konference provést výběr přednášek a autoři budou vyzváni k přípravě posteru v průběhu ledna. Konečný program konference obdrží přihlášení účastníci ve druhé polovině ledna 2018 a bude rovněž zveřejněn na webových stránkách konference.

Instrukce pro referující: Doba k přednesení referátu je maximálně 15 minut (10 přednes + 5 diskuse). Ve všech paralelních sekcích bude k  dispozici počítač a dataprojektor (doporučujeme prezentace MS Powerpoint).

Postery: Rozměry posteru by neměly přesahovat 90 (šířka) x 120 (výška) cm. Protože posterové desky budou několika typů, doporučujeme postery obecně menší (cca 80 x 90 cm). K připevnění posterů budou k dispozici špendlíky. Pro prezentaci posterů bude vyhrazen samostatný blok s dostatečným časem, kdy by autoři měli být přítomní u svých posterů.

Ceny za studentské prezentace: Odborná porota v průběhu konference vyhodnotí vědecky nejhodnotnější a nejnápaditější studentské přednášky a postery. Do soutěže se do 12. ledna 2018 mohou přes webovou registraci pro zadávání abstraktů přihlásit studenti pregraduálního a denního postgraduálního studia, kteří jsou prvními autory prezentace. Odměna bude studentům předána v závěru konference.

Předkonferenční workshop: Dva dny před vlastní konferencí proběhne na Fakultě životního prostředí, ČZU v Praze v budově MCEVI workshop s názvem „A roadmap to meta-analysis“, který povede Tiit Teder z University of Tartu. Detailnější informace budou průběžně zveřejňovány na stránkách a FB konference. Workshop je primárně určen studentům postgraduálního studia, ale je otevřen i dalším zájemcům.

Společenský večer (banket): Společenský večer bude probíhat ve čtvrtek 8. 2. 2018, cca od 19:30 hodin v menze ČZU. Bližší informace obdržíte na požádání při registraci. Účast na banketu je zahrnuta již v ceně konferenčního poplatku.

Organizační pokyny: Aktuální informace můžete sledovat na stránkách konference: http://zoo.ivb.cz/ a facebookovém profilu: http://bit.ly/zoodny2018. Jakékoliv dotazy Vám elektronicky zodpovíme na adresách solsky@fzp.czu.cz a bryja@brno.cas.cz.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info