Vzkaz ze Sněmu Komory veterinárních lékařů: Spolupracujte jako my!

Členové Komory veterinárních lékařů mají samozřejmě na celou řadu otázek a problémů odlišné názory, ale přesto se veterináři dovedou dohodnout, a to jak mezi sebou, tak i s ostatními profesními komorami. Zmíněný vzkaz vyslovil právě v této souvislosti prezident KVL Karel Daniel, ne snad jako radu, ale spíše jako přání, aby naše politická reprezentace dokázala spolupracovat stejně dobře a efektivně jako profesní komory zřízené ze zákona.

Sněm Komory veterinárních lékařů ČR se konal 4. listopadu v Olomouci, a byl již XXVI.   Cílem nebylo jen probrat zásadní záležitosti komory, ale také vyslat signál veřejnosti: Pozor na neutuchající příval dalších a dalších zákonů!

Dopady neustálého zaplevelování zákony výstižně popsal Karel Daniel: „Činnost veterinárního lékaře může kontrolovat 19 různých institucí, k čemuž každou k tomu opravňují 2 až 3 zákony a desítky prováděcích vyhlášek. A je smutnou skutečností, že o existenci řady legislativních norem se praktický veterinární lékař nemá ani šanci dovědět.“

Na Sněmu zazněla i v poslední době častěji vyslovovaná obava z téměř neadresného veterinárního podnikání v rámci obchodních řetězců, obava z výkonu veterinární činnosti neveterináři a také z vertikální integrace řady zemědělských subjektů. S obdobnými problémy se ostatně potýkají i další profesní komory, humánních lékařů, stomatologů, advokátů aj.

Podle Karla Daniela bude KVL s ostatními komorami i nadále koordinovat svou činnost a bude stejně jako dosud pokračovat ve společných jednáních na vládní úrovni.

 

Josef Duben, PR KVL

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info