Vyjádření Ministerstva zemědělství k údajnému výskytu českých rajčat v Rusku

Jde o reexportované zásilky rajčat původem z Makedonie. Vývozce předložil ověřené kopie rostlinolékařských osvědčení původem z Makedonie. V České republice byly zásilky pouze opatřeny reexportním rostlinolékařským osvědčením, bez další kontroly. Zboží není v žádném případě původem z ČR. Vývozcem je sice společnost, jež je zaregistrovaná v ČR, avšak jednatel je občan z Ruské federace (RF). Na zásilku byl rovněž vydán certifikát o původu (Certificate od origin) vydaný Hospodářskou komorou České republiky. Rajčata splnila fytosanitární podmínky pro dovoz do RF, proto bylo rostlinolékařské osvědčení pro reexport vydáno a odpovídá požadavkům standardu ISPM č. 12. Vývozcem jsme byli o zadržení a likvidaci rajčat informováni. Jedná se o obdobný případ jako u reexportů řezaných květin původem z Nizozemí.

Je samozřejmě škoda, že ruské autority přistupují k tak razantnímu řešení, jako je likvidace zemědělských komodit a potravin a nejsou využity např. k výživě obyvatel či zvířat. Jde však o jejich rozhodnutí, které nám nepřísluší dále komentovat.

  • Hynek Jordán
  • tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info