Ministr zemědělství Jurečka na zasedání v Bruselu hovořil o potřebě mít v záloze další opatření pro zmírnění dopadů ruských sankcí

Za bezprecedentní porušení mezinárodních závazků, na které je třeba zareagovat v rámci Světové obchodní organizace (WTO), označil ministr zemědělství Marian Jurečka ruské sankce na dovoz zemědělských produktů z Evropské unie. Na dnešním mimořádném zasedání Rady ministrů zemědělství v Bruselu, které se konalo poprvé od zavedení tohoto embarga, ministr Jurečka zároveň vyjádřil podporu a solidaritu se zeměmi, které dopady ruských sankcí postihly nejvíce.

„Oceňuji dosavadní aktivitu na evropské úrovni, kdy se již podařilo zavést opatření na zmírnění dopadů v sektoru ovoce a zeleniny a nově i mléka. Obávám se však, že nastavené nástroje řešení stávající situace nebudou dostačující. Pokud se ukáže, že nebudou mít dostatečný účinek, je potřeba mít v záloze i další opatření záchranné sítě EU, jako jsou vývozní subvence, aktivizace intervenčních mechanismů nebo případné zavedení přímých kompenzací,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Ruské sankce zasáhly v České republice především firmy zaměřující se na export mléka a mléčných výrobků a oblast potravinových přípravků. „Není však možné opomíjet nepřímý dopad způsobený přetlakem nabídky mléčných a masných výrobků a ovoce a zeleniny na trzích Unie. Proto je třeba se zaměřit především na středně a dlouhodobá opatření, jako třeba propagaci, hledání nových trhů, další možností může být využití humanitární pomoci pro export přebytečné produkce,“ uvedl ministr Jurečka.

Ministr zemědělství také vznesl požadavek, aby všechna přijatá opatření a jejich dopad na unijní trhy byly důkladně monitorovány a vyhodnocovány. 

Celkové primární ztráty ČR v zemědělství způsobené ruským embargem lze odhadovat na 300 mil. Kč do konce letošního roku. Pokud jde o zmírnění zákazu dovozu do Ruska z letošního srpna, nejsou to změny, které by měly z pohledu ČR výrazný dopad.

Celkový vývoz zemědělských produktů z EU do Ruska loni dosáhl 11,3 mld. EUR. Ruská opatření se však vztahují pouze na vývoz v hodnotě 5,1 mld. EUR, tedy zhruba 43 % vývozů. Z členských států EU vyváží nejvíce agrárních výrobků do Ruska Německo, Nizozemí a Polsko.

Radek Melichar

Vedoucí tiskového oddělení MZe

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info