Odškodnění pro české pěstitele ovoce a zeleniny v souvislosti s ruskými omezeními

Evropská komise dne 18. 8. 2014 vyhlásila výjimečná krizová opatření na pomoc producentům ovoce a zeleniny podléhajících rychlé zkáze všech členských států Evropské unie a nastínilapodmínky této kompenzace. O finanční podporu si mohou požádat pěstitelé rajčat, mrkve,bílého zelí, paprik, květáku, okurek a okurek nakládaček, hub, jablek, hrušek, bobulovin,stolních hroznů a kiwi. Hlavním administrátorem tohoto odškodnění bude Státní zemědělskýintervenční fond (SZIF).

V souvislosti s ruskými omezeními na dovoz zemědělských produktů z EU se Evropská komiserozhodla zavést zpětně od 18. 8. 2014 mimořádná opatření na podporu sektoru ovoce azeleniny. Pěstitelům ovoce a zeleniny, ať členům organizací producentů či nikoliv, budeposkytnuta podpora za stahování z trhu (určené zejména pro bezplatné rozdělení) nebonáhrada za nesklízení a sklízení nezralého ovoce a zeleniny. Tato opatření budou podléhatnezbytným kontrolám a budou platit až do konce listopadu. Evropská komise vyčlenila zrozpočtu Evropské Unie na tato mimořádná opatření částku 125 miliónů EUR.

Dne 22. 8. 2014 byl členským státům představen návrh budoucího nařízení, kde jsou tatomimořádná opatření a podpory specifikovány. Konečné nařízení by mělo vyjít tento týden.

Podrobné informace a celý mechanismus administrace bude uveřejněn na stránkách SZIFběhem několika dnů.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info