Komise: prohlášení o dnešním zasedání skupiny odborníků k projednání zemědělských trhů v rámci ruského zákazu

Odborníci z Komise a členských států dnes projednali dopad na trhy EU způsobené ruským omezením dovozu zemědělských produktů, oznámeným před dvěma týdny.

* Na opatření pro broskve a nektarinky oznámila 11. srpna nouzové podpory (viz IP / 14/920) - a zveřejněno v Úředním věstníku dnes - Komise potvrdila, že dodatečné finanční prostředky pro broskve a nektarinky jsou zaměřeny především na jejich stažení z trhu pro bezplatnou distribuci, ale bude zahrnovat i použití  (například kompostování, využívání non-food, etc.). Právní text za tímto účelem bude připraven v nejbližších dnech. Rozpočet na tato opatření je:

  • - 29,7 milionů € na stažení z trhu,
  • - 3 miliony € pro propagaci,

Prostředky budou přiděleny Itálii, Španělsku, Řecku a Francii na základě roční produkce.

* Komise dále předložila návrh textu pro mimořádná opatření pro rychle se kazící ovoce a zeleniny, která byly oznámena 18. srpna (viz IP / 14/932). Tyto formální texty budou zveřejněny již příští týden. Většina členských států uvítala rychlé reakce Komise a opatření, která mají být provedena. Vede se diskuse o správních opatřeních, aby se zajistilo, že tato opatření budou mít rychlý a efektivní dopad. Komise trvala na tom, že je třeba zachovat opatření jednoduchá, a zdůraznila, že text již obsahuje nějaké záruky, aby se zabránilo tomu, že všechny finanční prostředky budou využity díky rychlé reakci pouze v jednom odvětví.

* A konečně, diskuse se zabývala jinými odvětvími, na něž se vztahuje zákaz. Komise potvrdila, že analyzuje nejnovější údaje a nebude váhat v případě potřeby přijmout další opatření na podporu problémů na trhu, a to zejména pro některé mléčné výrobky, kde je zřejmý nepříznivý dopad v některých členských státech. Příští schůze výboru, příští čtvrtek (srpen 28), se zaměří na situaci na trhu mléčných a masných výrobků.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info