Výsledky dodatečných rozborů šarže cherry rajčat z Maroka

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) dokončila laboratorní rozbory u stažené šarže cherry rajčat původem z Maroka (č. šarže: 3033404 LOT2005) prodávané společností Penny Market s.r.o., u které byla zjištěna přítomnost kmene bakterie Escherichia coli.

Dodatečným vyšetřením izolovaného kmene nebyla v laboratorních podmínkách potvrzena  schopnost produkovat nebezpečný Shiga toxin a rovněž nebyly prokázány další faktory spojené s možným závažným onemocněním.

Jak SZPI sdělila ve zprávě ze dne 26. 5. 2014, žádný z provedených rozborů na více než 300 analytů nepomohl odhalit příčinu zdravotních potíží spotřebitelů. Ani serotypizace jednoznačně nepotvrdila, že by příčinou mohla být nebezpečná bakterie Escherichia coli. Tudíž ani v ČR stejně jako v jiných členských státech EU nebyla příčina zdravotních potíží odhalena. Stažení předmětných šarží uvedených v tiskové zprávě z  19. 5. 2014 zůstává v platnosti a rozhodnutí SZPI tak bylo učiněno v souladu s předpisy.

Uvádění do oběhu jiných šarží cherry rajčat z Maroka není v rozporu s předpisy a opatřeními SZPI za předpokladu, že budou bezpečná. Za zajištění bezpečnosti potravin uváděných do oběhu zodpovídají provozovatelé potravinářských podniků.

Spotřebitelům stále důrazně doporučujeme, aby před konzumací omývali veškeré čerstvé ovoce a zeleninu v pitné vodě. 

Zpracoval: Bc. Radoslav Pospíchal – zástupce tiskového mluvčího, tel.: +420 542 426 613

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info