Slepé a nekoncepční škrty

Prezident Agrární komory ČR Jan Veleba se v polovině května sešel se zemědělci na Vysočině. Ve Slavíkově a Krucemburku na Havlíčkobrodsku diskutovali nejenom o současném stavu agrární politiky, ale především o otázkách budoucnosti. Mezi hlavní témata debaty patřila aktuální problematika zelené nafty.

Čeští farmáři by zrušením vratky 60 % spotřební daně za nákup zelené nafty přišli podle Jana Veleby o významnou část konkurenceschopnosti. Pro rozpočty zemědělců totiž znamená toto rozhodnutí výpadek ve výši jedné miliardy a 800 milionů korun ročně. „Když nebudeme mít zelenou naftu, tak to výrazně sníží konkurenceschopnost našich zemědělců. Bude to mít samozřejmě dopady do výrazně narůstajících nákladů a přinese to tlak na zvýšení ceny potravin,“ řekl Jan Veleba.

Setkání se účastnily více než tři desítky zástupců zemědělských podniků a soukromých farem. O možnostech podpory se zemědělci diskutovali i hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek a Josef Matějek, radní kraje pro oblast lesního a vodního hospodářství a zemědělství.

Počet pracovníků v zemědělství se snižuje

Prezident AK ČR Jan Veleba zmínil i skutečnost, že za posledních deset let odešlo z českého zemědělství 82 tisíc lid. Na práci zemědělce je přitom navázána řada dalších profesí – zpracovatelský průmysl, strojírenství, chemie, doprava, školství a další. Nelze tedy přehlížet skutečnost, že zemědělství dává práci mnoha lidem přímo, ale i nepřímo. „Fakta jsou následující. Samotní zemědělci se podílejí na celkové zaměstnanosti asi třemi procenty. Když ale připočítáme všechny navazující obory, je to přes 15 % ekonomicky činných lidí. A to už není číslo zanedbatelné. Politikům však tato jednoduchá matematika stále nedochází. Už léta se chovají k českým zemědělcům přezíravě a netečně,“ poznamenal Veleba v diskusi. Více než osmdesát tisíc lidí, kteří ze zemědělství odešli, nepředstavují podle jeho mínění jen snížení zaměstnanosti. Za tímto údajem se ukrývá i výrazné snížení příjmů státního rozpočtu z odvodů z mezd. „V tomto konkrétním případě 30 miliard korun. Jinými slovy, jen slepé a nekoncepční škrty a pouhé snižování pracovníků nikdy změnu v deficitu veřejných financí nepřinesou. Budou znamenat jen další snížení domácí výroby a zvýšení dovozu potravin. Záporné saldo dovozu dosáhlo vloni už 37 miliard korun. Bylo by zajímavé dopočítat, kolik to zničilo pracovních míst,“ dodal prezident komory.

A řešení?

Přítomní se shodli, že existuje cesta. Tu vidí v podpoře českých producentů, v podpoře poptávky po českých potravinách a především v tom, že stát a politici nebudou jen nečinně přihlížet či dokonce házet českým zemědělcům pomyslné klacky pod nohy. Jak uvedl Václav Němec, předseda Družstva vlastníků půdy a majetku Slavíkov, nezbytným předpokladem jsou i kvalitní odborníci na odpovědných ministerských místech, kteří ovšem podle jeho mínění v současnosti chybí.

Prohlídka provozu

Účastníci setkání si po skončení diskuse prohlédli zemědělský provoz v Krucemburku a poté se přesunuli do Slavíkova. Pokračovali tam ve společné debatě a navíc pro ně byla připravena praktická ukázka moderní sklízecí techniky pícnin. Prohlédli si bioplynovou stanici a Václav Němec je podrobně seznámil s provozem družstva i plány do budoucna.

(kr)

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info