Zemědělský svaz ČR podporuje protestní akce v regionech ohledně zelené nafty a daně na tiché víno

Ministr financí ČR Ing. Miroslav Kalousek předložil české vládě k projednání několik návrhů, které by měly dále posílit úsporná opatření vlády v příštích letech. Jde o mimo jiné o zvýšení DPH, dočasné omezení růstu důchodu spolu se zvýšením daňového zatížená vyšších příjmových vrstev obyvatel ČR apod. 

Podle jednoho z úsporných vládních návrhů by také mělo dojít ke zrušení státní podpory takzvané zelené nafty, ze které stát zemědělcům vrací více než polovinu spotřební daně. Podle ministra financí by se tak mohlo v letech 2013-2014 ušetřit až 1,6 mld. Kč ročně a dále zavedení daně na tzv. tiché víno.

Zemědělský svaz proto s tímto návrhem MF ČR zásadně nesouhlasí. Podle našeho mínění, tento krok by v době, kdy EU čelí finanční a ekonomické krizi jen dále podkopal evropskou konkurenceschopnost ve srovnání s ostatními zeměmi, v době rostoucí poptávky po potravinách by dále ohrozil jejich produkci a přímo by mohl vést k dalšímu prohloubení nerovného postavení českých zemědělců vůči jejich kolegům v jiných zemích EU, kde se tato část spotřební daně zemědělcům vrací a tak dále posiluje rozvoj zemědělské výroby.

Dne 3. května 2012 se v Praze sešli předseda ZS ČR ing. Martin Pýcha a další zástupci nevládních zemědělských organizací, členové Krizového štábu a vedení AK ČR, aby společně prokonzultovali aktuální situaci a stanovili postup a průběh protestních akcí AK ČR a členských organizací proti záměrům vlády zrušit zelenou naftu a zavést daň na tiché víno.

Připravovaný řetězec akcí začíná dne 23. května v regionech celé ČR, kdy na vybrané komunikace vyjede mechanizační technika zemědělců dle možností a aktivit místních členských organizací. Tato akce ovšem není myšlena jako jednorázová a může se s ohledem na vývoj situace opakovat a stupňovat. Stanovenou prioritou všech našich akcí je zvrátit rozhodnutí vlády o zrušení vratky ze zelené nafty.

Akce jsou zatím jen v přípravách, a proto jsme stále připraveni s vládou jednat o změnách.

Podle našeho názoru totiž stávající návrh vlády ČR vyžaduje další společná odborná a politická jednání za účasti všech zájmových skupin a stran, aby bylo možno jednoznačně vyloučit negativní dopady navrhovaného opatření na další trvalý a stabilní rozvoj českého zemědělství.

Zemědělský svaz ČR

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info