Asociace soukromého zemědělství ČR nepodpoří plánované demonstrace za zelenou naftu

Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) se v žádném případě nepřipojí k blokádám silnic zemědělskou technikou kvůli plánovanému zrušení vratky spotřební daně z nafty (tzv. zelené nafty), které dnes avizovala Agrární komora.

Asociace soukromého zemědělství ČR se zrušením zelené nafty také nesouhlasí, nicméně její zástupci jsou pro cestu konstruktivních jednání s předsedou vlády a k předkládání argumentů, ne pro nátlakové akce na silnicích, které jen odnese veřejnost.

Vracení části spotřební daně z nafty použité pro zemědělskou výrobu má podle ASZ ČR zcela jistě své opodstatnění a funguje v celé řadě států EU. Zejména jde o provádění údržby i na těch pozemcích, na nichž to není jinak ekonomicky zajímavé, což má nezanedbatelný přínos pro životní prostředí. ASZ ČR se tedy domnívá, že důvody pro zachování nižší spotřební daně existují. Na požadovaném jednání s premiérem chce ASZ ČR navrhnout, vzhledem k dalším očekávaným úsporným opatřením, procentuální snížení této vratky, s tím, že bude zachována její existence. Pokud by se i tato možnost ukázala jako neprůchodná, bude ASZ požadovat za zrušení zelené nafty kompenzaci. Jednou z možných alternativ, které by v konečném důsledku přinesly sedlákům větší užitek, by se tak mohly stát kupříkladu podpory investic do půdy jako majetku, apod.

Celkově však jako větší problém ASZ ČR vnímá všudypřítomnou byrokracii a nadbytečné kontroly zejména menších sedláků ze strany dozorových orgánů. Zbytečná administrativní zátěž, která sedlákům brání v jejich svobodném podnikání, je totiž ve svém důsledku několikanásobně nákladnějším problémem, než případné zrušení vratky spotřební daně z nafty v rámci vládních úsporných opatření v období reálné ekonomické recese.

Ing. Jaroslav Šebek, tajemník ASZ ČR

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info