Články kauzy Přemnožení hraboše polního

Aktuálně k výskytům hraboše polního

19. 8. 2021 | Zdroj: ÚKZÚZ | Článek Článek

Červencové výskyty hraboše polního již nedosahují kalamitních stavů a jejich počet nadále klesá. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) tak výhledově sníží rozsah monitoringu tohoto škůdce. Začátkem srpna skončila platnost rozhodnutí ÚKZÚZ o mimořádném použití rodenticidů na pozemcích s přemnoženým hrabošem.

Od srpna nesmí zemědělci pokládat jed na hraboše na půdu

11. 8. 2021 | Zdroj: ceskenoviny.cz | Článek Článek

Červencové počty hrabošů nedosahují kalamitních stavů. Pracovníci zemědělského ústavu vysledovali 86 aktivních východů z nor na hektar, což znamená meziměsíční snížení o 23 procent. Ústav proto výhledově sníží monitoring těchto škůdců.

Podmínky aplikací přípravků na ochranu rostlin pro snížení škod způsobených hrabošem polním v ČR

12. 4. 2021 | Zdroj: ÚKZÚZ | Článek Článek

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zveřejňuje možnosti aplikací přípravků na ochranu rostlin při řešení kalamitního výskytu hraboše polního v České republice. Vedle aplikace zvýšenou dávkou do nor je na omezené období a ve výjimečných případech možná i povrchová aplikace.

Výskyt hraboše polního v březnu 2021

7. 4. 2021 | Zdroj: ÚKZÚZ | Článek Článek

Hlodavec

Z důvodu snížení prahu škodlivosti od 1. března dosáhly hodnoty populací hraboše v březnu v průměru 8,3násobku prahu škodlivosti na celou ČR, což odpovídá počtu 422 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha).

Hrabošů na polích na Lounsku ubylo,letos jich však možná bude víc

17. 3. 2021 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Hlodavec

Hrabošů na polích na Lounsku díky mrazům ubylo, část z nich však zachránil sníh, kvůli kterému mrazy nepronikly hlouběji pod zem. Podle Tomáše Jonáše, předsedy představenstva zemědělského družstva Peruc, jich letos může být daleko víc.

Výskyt hraboše polního v únoru 2021

3. 3. 2021 | Zdroj: ÚKZÚZ | Článek Článek

Hlodavec

Celorepublikový průměr intenzity výskytu hrabošů nadále klesá. Průměrný stav populací hraboše za únor dosáhl hodnoty 456 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha). Oproti lednu tak došlo k dalšímu poklesu o 146 AVN/ha. U ozimých plodin hodnota odpovídá 2,3násobku aktuálně platného prahu škodlivosti.

Podzimní mimořádná opatření ÚKZÚZ pomohla zemědělcům snížit škody způsobené hrabošem, k otravám jiných živočichů nedošlo

12. 2. 2021 | Zdroj: ÚKZÚZ | Článek Článek

Hlodavec

Vzhledem k masivnímu nárůstu populací hraboše v letním období 2020 přistoupil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) pro období od 3. září do 31. prosince 2020 k vydání mimořádných opatření proti přemnoženému hraboši s cílem umožnit zemědělcům snížení hospodářských škod.

Hraboši byli v prosinci aktivnější než v listopadu

7. 1. 2021 | Zdroj: Ekolist.cz | Odkaz Odkaz

Hraboši byli v prosinci aktivnější než v listopadu, když pracovníci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) zjistili v průměru 817 tzv. aktivních východů z nor na jeden hektar půdy, což bylo meziměsíční navýšení o pět procent.

Výskyt hraboše polního v listopadu 2020

7. 12. 2020 | Zdroj: ÚKZÚZ | Článek Článek

Hlodavec

Z listopadových dat ÚKZÚZ získaných z monitoringu výskytu škodlivých organismů vyplývá, že celorepublikový průměr intenzity výskytu hrabošů stoupl z říjnové hodnoty 664 aktivních nor na hektar (AVN/ha) na 776 AVN/ha. To u ozimých plodin, odpovídá 3,8násobku podzimního prahu škodlivosti.

Výskyt hraboše polního v říjnu 2020

4. 11. 2020 | Zdroj: ÚKZÚZ | Článek Článek

Z říjnových dat monitoringu ÚKZÚZ vyplývá, že celorepublikový průměr intenzity výskytu hrabošů poklesl na 664 aktivních nor na hektar (AVN/ha). To u ozimých plodin, odpovídá 3,3násobku podzimního prahu škodlivosti.

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info