Zástupci rodinných farem ze střední Evropy se sejdou v Telči

Důraznější prosazování zájmů a pozice rodinných farem v připravované Společné zemědělské politice EU (SZP) od roku 2021 je cílem konference rodinných farem, která proběhne v pátek 18. října 2019 v prostorách Panského dvora v Telči.

Takto koncipované setkání středoevropských farmářských organizací se koná na půdě ČR historicky poprvé. Kromě Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ), která akci organizuje, potvrdili účast na uvedeném setkání představitelé zemědělských organizací, které zastupují soukromé zemědělce a rodinné farmy ze Slovenska, Rakouska, Maďarska a Polska. Moderátorkou akce bude bývalá ministryně zemědělství a dlouholetá reprezentantka ČR ve strukturách EU Milena Vicenová.

Rodinné farmy tvoří v současné době pilíř evropského zemědělství, na počtu zemědělských podniků se podílí zhruba 90 procenty. Tato skutečnost by se proto měla projevit i v prioritách EU. „Rodinné farmy obhospodařující v podstatně větší míře než právnické osoby vlastní zemědělskou půdu, mají přirozeně zodpovědnější vztah ke krajině a stavu životního prostředí, už i proto, že principem rodinných farem je předat půdu a svá hospodářství následující generaci v co nejlepším stavu, lepším, než v jakém je stávající hospodáři přejímali,“ zdůrazňuje předseda ASZ ČR Jaroslav Šebek. To je podle něj také důležitým předpokladem k takovému způsobu hospodaření, který neničí půdu, zdroje vody a zachovává pestrost krajiny.

Své představy o SZP přednesou na konferenci i čeští europoslanci z některých frakcí Evropského parlamentu, jako Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský (poslanecký klub Evropské lidové strany) či Veronika Vrecionová a Alexandr Vondra (skupina Evropských konzervativců a reformistů).   

Formulovat a následně prosazovat společné priority rodinných farem napříč střední Evropou je dlouhodobým cílem ASZ ČR, což zaznělo i na nedávném setkání sedláků z ČR a Bavorska. Problémy všech jsou totiž v zásadě společné, ať již je to přemíra byrokracie, neúčinné regulace zemědělského podnikání, nastavení dotací nebo populistické politické projekty, které prodražují a znesnadňují odpovědné zemědělské hospodaření. Ambicí konference je proto vyslat orgánům EU zřetelné požadavky na zachování a rozvoj rodinných farem, zejména s ohledem na probíhající diskuse o zaměření SZP v příštím sedmiletém programovém období.

Šárka Gorgoňová, ředitelka kanceláře ASZ ČR

Kontakt:

Šárka Gorgoňová, ředitelka kanceláře ASZ ČR

tel.: 604 849 294

e-mail: sarka.gorgonova@asz.cz

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info