Nový předpis Evropské komise - ukončení platnosti povolení přípravku na bázi účinné látky methiokarb

ÚKZÚZ informuje, že na základě aktuálně platného nařízení Evropské komise došlo k ukončení platnosti povolení přípravku na ochranu rostlin Mesurol 500 FS obsahujícího účinnou látku methiokarb. Přípravek je určen k ošetření osiva.

Dne 3. října 2019 vstoupilo v platnost prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1606 ze dne 27. září 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky methiokarb.

Na základě článku 3 tohoto nařízení musela být k 3. lednu 2020 zrušena platnost povolení pro přípravek na ochranu rostlin Mesurol 500 FS obsahující účinnou látku methiokarb.

Zásoby přípravku Mesurol 500 FS určeného pro ošetření osiva je umožněno uvádět na trh nejdéle do 3. 4. 2020, a nakoupené zásoby používat taktéž nejdéle do 3. 4. 2020.

Dále osivo namořené těmito přípravky lze uvádět na trh a vysévat nejdéle do 3. 4. 2020.

Ivana Kršková, tisková mluvčí

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info