Některé plánované podmínky dotací poškodí zemědělce

Přestože je v naší zemi hlavním zemědělským tématem nastavení dotací ve Strategickém plánu SZP, pro reálnou zemědělskou praxi je v řadě případů důležitější výklad plánovaných podmínek dotací a jejich důsledků pro potenciální příjemce podpor. Mnohé z nich mohou zejména pro malé zemědělské podniky představovat závažné komplikace. Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) se proto písemně obrátila na náměstka ministra zemědělství Pavla Sekáče s žádostí o vysvětlení některých připravovaných opatření.

Pro řadu zemědělců může totiž znamenat zásadní komplikaci zvolený systém kontroly pozemků prostřednictvím družic, který se může projevit v omezení dotací v rámci přímých plateb, pokud nebude mít příslušný zemědělec dostatečné povědomí a aplikaci, která má být jedinou možností, jak problém komunikovat se Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF). Nelze reálně očekávat, že všichni zemědělci budou schopni zasílat na SZIF prostřednictvím příslušné aplikace například požadované dokumentární tzv. geotagované fotografie. Zejména pro menší chovatele skotu je také diskriminační podmínka, podle níž mají být příjemci podpor pouze chovatelé, jejichž dojnice jsou povinně zapojeny do systému kontroly užitkovosti, pokud to Unie nevyžaduje. A pokud se týká masného skotu, ASZ ČR také nesouhlasí se zpřísněním podmínek podpor na masná telata, jejichž důsledkem by byl pokles počtu zvířat, na která by se vztahovala dotační podpora.

Všechny výše jen ve stručnosti uvedené příklady představují problém zejména pro menší hospodářství na rodinných farmách, a podle názoru ASZ ČR jsou tak v rozporu s obecně proklamovanou podporou malých a středních zemědělských podniků, kterou preferuje ve svých strategiích EU a také současná vládní garnitura. ASZ ČR proto apeluje na vedení Ministerstva zemědělství, aby podmínky pro čerpání podpor tomuto principu i samotné zemědělské praxi odpovídaly a nebylo zaváděno zbytečně něco, co není nutné a může poškodit zemědělce.

28. 9. 2022

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info