Nový Národní geopark Barrandien: Cesta po dně pravěkých moří začíná

Joachim Barrande by měl radost. Z území, které nese jeho jméno, které probádal a proslavil ve světě, se stal národní geopark. Jde o největší národní geopark v České republice s rozlohou 4 316 km2. Rozprostírá se v částech Středočeského, Plzeňského kraje a Hlavního města Prahy. Nejen geologická rozmanitost jej předurčuje k zápisu na seznam globálních geoparků UNESCO.

Vznik národního geoparku je důležitý nejen pro povzbuzování zájmu o geovědní problematiku a environmentální výchovu, ale také pro rozvoj cestovního ruchu. Nabídne návštěvníkům i lidem žijícím na jeho území ucelený vhled do geologie a paleontologie, ale také na zoologické, botanické, archeologické, kulturní a historické souvislosti.

„Rozvoji Národního geoparku Barrandien pomáhá kladný přístup ze strany vedení krajů, místních obcí, měst, institucí i občanů,“ uvedla ke vzniku národního geoparku předsedkyně Rady národních geoparků ČR Martina Pásková.

Nacházejí se zde lokality starších prvohor uznávané po celém světě, z nichž nejvýznamnější je hranice silur – devon na Klonku u Suchomast. „Národní Geopark Barrandien bude seznamovat místní obyvatele s geologickými zvláštnostmi území, na kterém žijí, ale také podporovat zodpovědný rozvoj cestovního ruchu a regionu obecně,“ říká ředitel Ekologického centra Orlov Jan Ruml.

Barrandien odhaluje tajemství miliónů let vývoje Země. Geopark je pestrou mozaikou geologických a paleontologických zajímavostí. Profily a odkryvy nejsou sice tak masivní jako jinde na světě, ale jsou úžasně pestré a dobře dostupné na kole, pěšky, lodí, vlakem nebo dokonce tramvají.

„Cílem našeho společného snažení je pozvat návštěvníky do Národního geoparku Barrandien na Cestu po dně ztracených moří v srdci Evropy. V každém z nás se ukrývá kus dobrodruha, a proto bych vás rád pozval na návštěvu geoparku Barrandien společně s naším průvodcem Věnceslavem Brábkem,“ upozorňuje na hrdinnou fiktivní postavu, kterou v budoucnu najdou lidé třeba v návštěvnických centrech, Luboš Gardoň.

Geopark není zkamenělým skanzenem pradávných časů, ale mostem mezi minulostí skrývající v sobě příběhy Českého masívu, českých dějin, rozvoje průmyslu a osídlení území, dále pak přítomností života a výzev místních obyvatel a konečně budoucností směřující k naplňování cílů udržitelného rozvoje. Barrandien je každopádně klenotem české geologie a paleontologie.

Za úspěchem získání statutu „národní geopark“ stojí několikaleté úsilí Ekologického centra Orlov. Partnery geoparku jsou například obce Jince, Tetín, Strašice, Mirošov a Radnice. Na projektu se také podílí destinační agentura Berounsko, Muzeum Středních Brd ve Strašicích, Arcibiskupství pražské, Zoologická a botanická zahrada Plzeň, Západočeské muzeum v Plzni, Plzeňský a Středočeský kraj. Spolupracujícími partnery jsou Agentura Koniklec, Centrum Caolinum Nevřeň nebo Regionální muzeum v Jílovém u Prahy. Důležité je také zapojení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Více o Národním geoparku Barrandien na www.geoparkbarrandien.cz.

Kontakt pro média:Luboš Gardoň,

Geopark Barrandien

tel.: 725 373 049

e-mail: gardon@eco-centrum.cz

 

Kontakt pro další informace:

Martina Pásková

předsedkyně Rady národních geoparků

martina.paskova@mzp.cz.

Tisk

Další články v kategorii Venkov

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info