Ovce, koně a krávy pomáhají horské přírodě Jeseníků

Letos začala pastva, která v horách pomáhá udržet cenné bezlesí, kvůli velmi chladnému jaru téměř o měsíc později než obvykle. Na Ovčárně se v předposledním červnovém týdnu k již tradičně přiváženým ovcím letos přidali poníci horského plemene Shetland. Valašské ovce i poníky jako obvykle dodala rodinná farma ze Stránského. Na úbočí Pradědu a Švýcárny se kravky skotského náhorního skotu a koně huculského plemene z farmy ve Vernířovicích objevily právě dnes.

„Navazujeme na přerušenou tradici. V Jeseníkách se nad horní hranicí lesa se dříve kosilo a pásl dobytek. Zdejší květnaté horské trávníky jsou pestré právě proto, že je pomáhala udržovat lidská péče. Poté, co se s pastvou přestalo, začaly postupně zarůstat. Předpokládané účinky pastvy na rozmanitost alpínských trávníků se skutečně projevily již po přibližně pěti letech, na pasených plochách se zvyšuje zejména počet rostlinných druhů,“ vysvětluje Jindřich Chlapek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Jeseníky. 

Na pasoucí se dobytek se zájmem reagují návštěvnící Pradědu, panely popisující důvody obnovy tradičního vypásání horských trávníků jsou nejčtenější ze všech, které  jsou v terénu umístěny. Účinky pastvy se podrobně monitorují a vzhledem k výsledkům připravuje AOPK ČR, Správa CHKO Jeseníky na další roky komplexnější projekt zaměřený na podporu a rozšíření pastvy v oblasti horských holí.

„Různé druhy zvířat spásají rostlinný porost odlišně, proto jsme pro pastvu zvolili různé druhy. Od koní si například slibujeme důslednější vypásání zejména některých druhů trav, které ovcím příliš nešmakují. Svými kopyty také narušují povrch půdy, takže se tu mohou uchytit ty druhy rostlin, které by v bujném porostu neměly šanci,“ dodává Radek Štencl z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Jeseníky. 

Pastva v nejvyšších polohách Jeseníků je finančně podpořena z Programu péče o krajinu.

Kontakt:

Petr Šaj, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí Správy CHKO Jeseníky, e-mail: petr.saj@nature.cz,

Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, e-mail: karolina.sulova@nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – www.nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz.

Kaplanova 1931/1, Praha 11 – Chodov, 148 00, telefon 283 069 242, e-mail: aopkcr@nature.cz

 

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info