Kvalitu života probere online Fórum udržitelného rozvoje

Výroční konference Rady vlády pro udržitelný rozvoj se 4. prosince zaměří hlavně na prezentaci první Zprávy o kvalitě života a její udržitelnosti. Vzhledem k okolnostem proběhne Fórum udržitelného rozvoje 2020 online, zájemcům bude dostupné přes online vysílání.

Páteční dopoledne 4. prosince bude patřit otázkám vývoje a trendů z pohledu stavu naší společnosti, hospodářství a odolnosti ekosystémů. Pozornost budeme věnovat i otázce kvality vládnutí na různých úrovních počínaje regiony přes národní úroveň až po aktivity ČR na globální půdě.

V rámci fóra se v online prostředí setkají zástupci MŽP včetně ministra životního prostředí Richarda Brabce s experty z akademické sféry, praxe, NNO i dalších resortů. Jejich vystoupení a diskuzi budou diváci moci sledovat v živém online vysílání na profilech Udržitelného rozvoje a Ministerstva životního prostředí na sociální síti Facebook a na Youtube kanálu Udržitelný rozvoj TV. Diskuze bude otevřená i online publiku, a to prostřednictvím aplikace Slido.

Fórum 4. 12. v 9 hodin zahájí ministr Richard Brabec, po představení Zprávy o kvalitě života a její udržitelnosti započne diskuze rozčleněná do tematických bloků: Lidé a společnost, Hospodářský model, Odolné ekosystémy, Obce a regiony a Globální rozvoj a dobré vládnutí. Hosty fóra budou Eva Hejzarová (FSV UK), Vojtěch Kotecký (Glopolis), Jan Žůrek (Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj)Peter Bednár (Jakub Cigler Architekti), Petr Bouchal a Pavel Přibyl (České fórum pro rozvojovou spolupráci). Konec online konference je plánován na 12 hodin. Bližší informace k programu a hostům fóra naleznete v souborech přiložených níže.

Pozvánka

Program a hosté FUR 2020

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info