Agris.cz - agrární portál

Zpráva EU: Přes 50 procent jehličnanů v ČR je poničených

12. 10. 2000 | ČTK

Stav lesů v České republice patří k nejhorším v Evropě; hůře je na tom již jen Ukrajina. V roce 1999 bylo v ČR zdravých pouze 11,7 procenta jehličnatých stromů, stav 37,9 procenta stromů byl varující a50,4 procenta jehličnanů bylo poškozených. Vyplývá to z pravidelné zprávy o stavu lesů v Evropě, kterou společně vydává Evropská komise a Hospodářská komise OSN pro Evropu. Zdraví stromů je ve zprávě určováno podle stavu jejich korun.Pokud zkoumané stromy neztratily téměř žádné jehličí či listy,pak jsou klasifikovány jako "zdravé". Takových stromů je v celé Evropě 36 procent. Stav 41 procent evropských lesů je "varující"a 23 procent jich je "poškozených", to znamená, že koruny stromů jsou opadané z více než 25 procent. Podle zprávy žádné celkové zlepšení životaschopnosti lesů v Evropě nenastalo, i když mezi jednotlivými oblastmi jsou obrovské rozdíly ve vývoji. Stav lesů je tradičně dobrý v severských státech, ale také v Rakousku či Jugoslávii. Naopak největší počet nemocných stromů mají Ukrajina, ČR a Bulharsko. EU a OSN společně monitorují stav lesů již 14 let a poskytují tak jedinečné údaje pro vědu, lesní hospodářství, ochranu životního prostředí či zkoumání změn klimatu. I když se během tohoto období značně snížily emise síry, podle zprávy to stále ještě nestačí.


Zdroj: ČTK, 12. 10. 2000

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 19.01.2021 19:03