Agris.cz - agrární portál

Experti na urbanizaci a ekologii jednají v Praze

8. 6. 2000 | ČTK

Čeští a němečtí experti na urbanizaci a ekologii jednají v Praze

Problematice živelného osidlování a narušování krajiny, nárůstu dopravy a následnému pustnutí městských center se věnuje mezinárodní konference s názvem "Jevy, účinky a možnosti řešení procesů suburbanizace", která se koná dnes a v pátek v pražském hotelu Krystal. Fórum odborníků pořádá spolu s německými kolegy Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze. Novinářům to dnes sdělila ředitelka IEEP Jiřina Jílková. Odborníci budou srovnávat jednotlivé podoby procesů suburbanizace na konkrétních příkladech z Německa, České republiky a Slovenska. Diskuse se rovněž zaměří na nástroje regulace s cílem hledání odpovědi na aktuální potřeby územního rozvoje v zemích střední a východní Evropy. Jde o třetí mezinárodní setkání odborníků v rámci projektu Interreg II C, jehož nositeli jsou německé organizace Akademie pro prostorový výzkum a územní plánování a Institut pro ekologický územní rozvoj Drážďany. Cílem projektu je podpora dialogu mezi vědci a odborníky z praxe v zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy k zásadním a aktuálním otázkám regionálního rozvoje. IEEP, který na konferenci zastupuje českou stranu, byl založen jako vědecké a poradenské pracoviště se zaměřením na problémy hospodářské, ekologické, agrární a regionální politiky. Je přičleněn k fakultě národohospodářské VŠE. V roce 1999 institut například řešil projekty zaměřené na analýzu dopadů navrhovaných legislativních změn a nástrojů hospodářské politiky.


Zdroj: ČTK, 8. 6. 2000

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 03.12.2020 10:58