Agris.cz - agrární portál

Řádná VH Vodovody a kanalizace Břeclav, akciová společ.30.5.2000

30. 5. 2000 | Obchodní věstník

Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Breclav, akciová spolecnost

Sídlo: Cechova 23, 690 11 Breclav

ICO: -

Datum a cas konání valné hromady: 30.5.2000 od 12.00 hodin

Místo konání valné hromady: Delnický dum v Breclavi, Žerotínova 2

Rádná

Rozhodný den k úcasti na valné hromade: 23.5.2000

Zdroj: Obchodní vestník, sekce A, 19.4.2000, s. 24


Zdroj: Obchodní věstník, 30. 5. 2000

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 04.12.2020 08:56