Agris.cz - agrární portál

Na povodňové škody na tocích šlo loni 430 miliónů korun

15. 4. 1998 | ČTK

Na povodnové škody na tocích šlo loni 430 miliónu korun

PRAHA 15.dubna (CTK) - V lonském roce bylo na odstranování povodnových škod na vodních tocích a souvisejících vodních dílech uvolneno celkem 430 miliónu korun. Z toho 330 miliónu pocházelo z prostredku Pozemkového fondu CR (PF) a 100 miliónu korun ze státního rozpoctu. Vyplývá to z informací, které CTK poskytlo tiskové oddelení Ministerstva zemedelství CR.

Z prostredku PF bylo prideleno 20 miliónu korun jako neinvesticní dotace spolecnosti Povodí Labe. Povodí Odry získalo 90 miliónu neinvesticní a deset miliónu investicní dotace a Povodí Moravy 60 miliónu neinvesticní a 70 miliónu investicní dotace. Na dotace pro Státní melioracní správu bylo vycleneno 80 miliónu korun.

Z pridelených financních prostredku zbývalo do konce lonského roku vycerpat u Povodí Odry asi 2,3 miliónu korun a u Státní melioracní správy asi 28,6 miliónu korun. Zbývající prostredky by mely být podle MZe spotrebovány do konce letošního dubna.

Ze státního rozpoctu bylo vloni urceno 20 miliónu korun na krytí úroku z úveru pro akciové spolecnosti Povodí Labe, Moravy a Odry. Nepoužita zustala cástka témer 17,5 miliónu korun, která bude podle MZe vycerpána nejpozdeji do 30.cervna letošního roku. Zbývajících 80 miliónu korun ze státního rozpoctu bylo urceno na dotace pro obnovu poškozených vodovodu obcím a vodohospodárským spolecnostem. Tato dotace byla celá vycerpána v lonském roce.

Oldrich Pribík jw


Zdroj: ČTK, 15. 4. 1998

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 21.10.2020 03:28