Agris.cz - agrární portál

BRAMBORY - 7.4.1998

7. 4. 1998 | ČZU

Situace na trhu:

Trh s bramborami je napjatý. Po proskocení zpráv v médiích o nedostatku brambor, který bude mít negativní dopad na cenu konzumních brambor vstoupl mimorádne zájem o konzumní brambory. Požadavky na balírny ze strany obchodu se zvýšily casto o více jak 100 %. To má za následek prudký pokles zásob konzumních brambor. V prevážné cásti zemedelských závodu vystací zásoby konzumních brambor na 10, maximálne 14 dnu. V rade zemedelských závodu konzumní brambory již nejsou k dispozici.

Cena a její vývoj:

Nedostatek brambor má pozitivní dopad na farmárské ceny. Problémem je však casto kvalita prodávaných brambor. Vedle mechanického poškození se casto vyskytují i hniloby a klícení hlíz, které snižuje konzumní hodnotu hlíz.

Farmárské ceny:

Konzumní brambory: 5,50 - 7,50 Kc/kg dle kvality a odrudy

Sadba brambor:- tuzemské: 6,00 - 8,00 Kc/kg dle odrudy, stupne množení a trídení

- dovozové: 11,00 - 20,00 Kc/kg dle odrudy, trídení a stupne množení

Spotrebitelské ceny za konzumní brambory - 9,00 - 15,00 Kc/kg

- dle odrudy, úpravy a balení

Rovnež i v zahranicí za poslední období došlo k nárustu cen konzumních brambor.

Nabídka a poptávka

Poptávka jasne prevyšuje nad nabídkou.

Export a import

Export brambor, až na malé výjimky sadby do státu východní a jižní Evropy, prakticky se nerealizuje. Dováží se sadbové brambory a to predevším z Holanska a Nemecka. Dovážejí se i nadále výrobky z brambor. Dovoz konzumních brambor zatím nebyl povolen. Dovážejí se rané konzumní brambory z Itálie, Francie a ze severní Afriky. Jejich cena v obchodech casto prevyšuje cenu 30 Kc/kg.

Zmena norem zákonu a cel

Beze zmen.

Ocekávaný vývoj

Je možno ocekávat další zvýšenou poptávku po kvalitních konzumních bramborách. Dále se ocekává, že v nejbližších dnech po urychleném dorešení registrace prípravku proti klícení, bude povolen dovoz konzumních brambor ze státu EU.


Zdroj: ČZU, 7. 4. 1998

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 28.03.2023 19:12