Agris.cz - agrární portál

Obilninársky trh SR je konsolidovaný

16. 1. 1998 | Hospodářské noviny

slovenské HN - 16.1.1998

Obilninársky trh SR je konsolidovaný

- Do konca júna 1998 by sa mali tvorit zásoby 391-tisíc ton

Podla situacnej a výhladovej správy Výskumného ústavu ekonomiky polnohospodárstva a potravinárstva ponuka obilia v hospodárskom roku 1996-1997 dosiahla 3,8 milióna ton. Pri 12,6 % poklesne domácej spotreby obilia a pri 10,5 tisíca ton vývozu bioobilia dosiahli zásoby obilia ku koncu júna 1997 objem 470-tisíc ton, co je o vyše 249 % viac oproti úrovni roku 1996. V hospodárskom roku 1997-1998 pri ocakávanom 11-percentom raste hektárových úrod a 2,8-percentom raste pestovatelkých plôch možno odhadnút produkciu obilia v objeme 38 milión ton. Bez dovozu obilia možno vytvorit celkovú ponuku v objeme 4,2 milióna ton. Za predpokladu rastu domácej spotreby o 10,9 %, zásoby obilia na Slovensku dosiahnu k 30. júna 1998 asi 391,7 tis. ton. Pro trh s obilninami platia od roku 1997 novelizované opatrenia, ciže trhové poriadky. V zahranicnom obchode s obilím sa uplatnovali neautomatické licence nielen pre vývoz pšenicných múk a múk zo súraže, ale aj pre iné obilné múky. Do CR sa ukladá všetky otruby, pokrutiny, šroty a krmne zmesi.

Bratislava (epi)


Zdroj: Hospodářské noviny, 16. 1. 1998

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 26.11.2022 16:16