Agris.cz - agrární portál

Danone hodlá zdvojnásobit výrobu

18. 11. 1997 | Hospodářské noviny

HN - 18.11.1997

Danone hodlá zdvojnásobit výrobu

- Pevné tríleté smlouvy na nákup mléka garantují farmárum odber

Benešovská Danone, a.s., za tri roky mimorádne zvýšila výrobu jogurtu a stala se nejvetším ceským producentem tohoto sortimentu. Do roku 1999 chce vyrábet dvojnásobné množství mlécných produktu.

Mlékárenská firma Danone, jež je na ceském trhu od roku 1992, hodlá do roku 1999 zdvojnásobit svuj obrat, který dnes ciní 1,5 miliardy Kc. Uvedl to její reditel Patrick Sauvageot. V letošním roce tak majoritní vlastník Benešovské mlékárny a nejvetší ceský výrobce jogurtu hodlá vyrobit 31 tisíc tun mlécných výrobku.

Svou strategii vysokého nárustu produkce zduvodnil Sauvageot potrebou prizpusobit se narustajícímu poctu supermarketu v Ceské republice, s nimiž je nutné dojednávat velké dlouhodobé dodávky. Vysoký objem produkce tak zajistí dobrou vyjednávací pozici.

Firma nakupuje veškeré mléko pro svou potrebu v Ceské republice. Uzavírá se zemedelci tríleté smlouvy, jimiž mj. garantuje odber urcitého množství mléka a urcitou cenu. Zemedelci tak mají zajišten stabilní odber své produkce. Mléko vykupuje Danone predevším ve svém regionu, tj. na Benešovsku, ale také napríklad na Kolínsku, a to i od malých farmáru. Její soucasná výkupní cena ciní 7,30 Kc na litr. Na domácím ceském trhu nakupujeme také ingredience do jogurtu i tvarohu, ale podle slov reditele nestací ceské dodávky pokrýt potrebu, takže vetšina ovoce se dováží - jahody hlavne z Polska. Firma si ovoce sama zpracovává, konzervuje a pripravuje pro výrobu mlécných produktu. Dvacet procent produkce smeruje do zahranicí, mj. i na Slovensko.

Firma také dováží nekteré mlécné produkty od svých sesterských firem v Evrope. Jak reditel vysvetlil, každá pobocka Danone ve Strední Evrope se specializuje na urcité produkty, a ty pak nevyrábejí ostatní a dovážejí je. Také Benešovská Danone radu ochucených tvarohu a nekterých jogurtu dováží od své sesterské spolecnosti z Polska.

Benešov (tc)


Zdroj: Hospodářské noviny, 18. 11. 1997

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 05.10.2022 14:10