Agris.cz - agrární portál

Závěry z jednání AK ČR s producenty vepřového masa 15.3.1999

16. 3. 1999 | AK ČR

Závery

z komoditního jednání AK CR s producenty veprového masa a zástupci

majitelu masokombinátu 15.3.1999

1. Ke zbavení prebytku veprového masa na tuzemském trhu je nezbytné vyvézt co nejdríve a v co nejkratší dobe 3 000 tun v prepoctu na ž.h. S ohledem na nízké ceny u nás i v zahranicí se navazuje vývoz s pomocí SFTR s tím, že producentum bude zaplaceno 26 Kc/kg ž.h. Vývozy realizovat do konce dubna.

2. Rozhodující masokombináty jsou schopny vyvézt 500 - 600 t týdne v pulkách a delených masech. Vývoz by se mel uskutecnit i v živém. Koeficienty prepoctu na delená masa predá zástupce Spolecenstva rezníku a uzenáru na úrad AK CR v Praze 16.3. do 11.00 hodin.

3. K vyrovnání tržní situace se navrhuje vyvézt 20 tis. ks selat do konce dubna. Cenovou kalkulaci, porovnání s cenou možného vývozu a návrh prípadné exportní podpory predá zástupce Svazu chovatelu prasat na úrad AK CR v Praze 16.3. do 11.00 hodin.

4. Zástupci AK CR uplatní 16.3. v Rade SFTR návrh na další subvencní vývoz 3 tis. t veprového masa v prepoctu na ž.h. nad rámec již uzavrených smluv na vývoz cca 3 800 t a dále návrh na vývoz 20 tis. ks selat.

5. Svaz producentu veprového masa a Svaz chovatelu prasat vydají doporucení na snížení stavu prasnic o 20 tis. kusu, tj. o 7 % u každého chovatele. Snížení realizovat do 30.5.1999.

6. Prítomní zástupci majitelu masokombinátu byli požádání, aby bezodkladne, prizpusobením své nákupní a obchodní politiky, prispeli ke zmírnení ztráty producentu a predešli hlubší likvidaci chovu než se navrhuje.

7. Zástupci AK CR prislíbili vyvinout tlak na urychlení vydání vyhlášky o aparativním zpenežování.

Zpracoval: Ing. Jan Záhorka

tajemník AK CR


Zdroj: AK ČR, 16. 3. 1999

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 22.01.2021 17:45