Agris.cz - agrární portál

PRASATA, VEPŘOVÉ MASO - 24.3.1999

24. 3. 1999 | ČZU

PRASATA, VEPROVÉ MASO - 24.3.1999

Vývoj na trhu veprového masa - aktuální ceny

V druhé polovine brezna farmárské ceny jatecných prasat se pohybovaly na prumerné republikové úrovni kolem 23,00 Kc za 1 kg živé hmotnosti v I. jakostní tríde.

Koncem brezna a zacátkem dubna na základe požadavku našich chovatelu prasat lze ocekávat možné zvýšení farmárských cen jatecných prasat v rozpetí 26,00 až 28,00 Kc za 1 kg živé hmotnosti v I. jakostní tríde.

Aktuální informace z trhu veprového masa

Velmi nízká úroven farmárských cen jatecných prasat od pocátku roku ohrožuje samotnou existenci ceského chovu prasat. Pritom dovoz veprového masa do CR v první polovine brezna výrazne poklesl a tak soucasná nízká úroven farmárských cen jatecných prasat je diktována našimi zpracovatelskými masnými podniky, které si zrejme dostatecne neuvedomují, že si zároven likvidují domácí surovinovou základnu a tím ohrožují i svoji vlastní existenci.

Podle celní statistiky za leden až únor k nám bylo dovezeno celkem 4.440 tun veprového masa a v období od 28.2. do 12.3.1999 celkem 198,6 tun této komodity. Od pocátku roku do 12.3.1999 bylo vyvezeno z CR celkem 1.519,2 tun veprového masa a 2.459,7 tun živých prasat. Tento vývoz se realizoval zejména na Slovensko.

Naši chovatelé prasat mají prozatím velké rezervy v úrovni užitkovosti prasnic. Je to patrné z tabulky o poctu narozených a dochovaných selat na 1 prasnici v roce 1998 dle CSÚ podle kraju Ceské republiky.

Pocet narozených a dochovaných selat na 1 prasnici v roce 1998 V CR podle kraju

Kraj Pocet narozených selat Pocet dochovaných selat

na 1 prasnici v ks do odstavu na 1 prasnici

v ks

Stredoceský + hl. m. Praha 19,0 17,1

Jihoceský 18,8 17,2

Západoceský 18,6 16,8

Severoceský 19,3 17,1

Východoceský 20,0 18,0

Jihomoravský 19,3 17,6

Severomoravský 20,1 18,2

CR celkem 19,3 17,5

Pramen: CSÚ

Na severní Morave a ve východních Cechách v lonském roce bylo dochováno pres 18 selat na 1 prasnici. Nejnižší užitkovost byla zjištena v západních Cechách, tj. 16,8 dochovaných selat na 1 prasnici

Informace ze zahranicí

Podle ZMP Wochenbericht Ost ze dne 4.3.1999 farmárská cena jatecných prasat v Nemecku za trídu E zacátkem brezna byla na úrovni 2,04 DEM za 1 kg jatecné hmotnosti. (1 DEM = 19,493 CZK).


Zdroj: ČZU, 24. 3. 1999

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 27.01.2021 16:29