Agris.cz - agrární portál

Jak je to vlastně s dotacemi do zemědělství?

27. 6. 2022 | ASZ

Zemědělská dotační politika – téma, kterému rozumí asi jen úzká skupina zainteresovaných. Jednoduchý graf níže ukazuje, že v roce 2023 půjde do zemědělství přes 45 miliard korun, což je o 5 miliard více než v roce letošním. Ty budou rozděleny mezi přímé platby, tedy platby na jednotku plochy zemědělské půdy (I. pilíř), investice a environmentální platby (II. pilíř) a národní dotace. Z grafu je jasně patrné, že tolik diskutovaná redistributivní platba, která bude činit 23 % z I. pilíře, je pouze 10 % celého koláče dotací.

Peníze z I. pilíře dostanou všichni zemědělci, kteří mají zemědělské pozemky. Čerpání je poměrně jednoduché a využití je především na provozní náklady podniků. Redistributivní platba znamená, že se nejdříve 23 % celého I. pilíře rozdělí mezi ÚPLNĚ VŠECHNY podniky, a to tak, že se jim dá poměrná část na jejich výměry až do výše prvních 150 ha. Zbytek – tedy 77 % I. pilíře, se pak již rozdělí na všechny pozemky dle rozlohy a dalších ukazatelů. Jedná se tedy o spravedlivou podporu, kterou čerpají VŠECHNY podniky.

Peníze z II. pilíře je již obtížnější čerpat především pro zvýšenou administrativní zátěž a povinnost plnit větší množství podmínek. Častěji se proto vyplácí ve velkých objemech větším podnikům, které si s administrativou snadněji poradí.

V případě národních dotací se jedná o doplňkové platby, kdy podpora je směřována na specifické aktivity.

Hlavní kancelář ASZ ČR

Zdroj: ASZ, 27. 6. 2022

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 26.09.2022 17:50