Agris.cz - agrární portál

NKÚ našel chyby v propagaci potravin, na kterou šlo z dotací 268 milionů Kč

27. 6. 2022 | ČTK

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) našel chyby v propagaci zemědělských produktů a potravin, na kterou šlo z evropských dotací 268 milionů korun. Příjemci dotací například vybrali dodavatele bez výběrového řízení nebo uzavřeli smlouvu na vyšší než vysoutěženou cenu. Ministerstvo zemědělství pak podle úřadu chybovalo v tom, jak rozdělovalo dotace určené nestátním neziskovým organizacím. ČTK o tom dnes informovala mluvčí NKÚ Hana Kadečková. Ministerstvo některá pochybení odmítá.

Kontroloři prověřili projekty z let 2016 až 2020 v celkové hodnotě 1,4 miliardy korun. Kontrola se týkala ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) a vybraných příjemců dotací, například Agrární komory ČR nebo Potravinářské komory ČR.

Agrární komora podle NKÚ vybrala dodavatele služeb pro tříletý program na podporu spotřeby mléka Bílé plus za 11 milionů Kč bez otevřené soutěže, přestože vypsat zakázku byla její povinnost. Místo toho přímo oslovila tři agentury. "Kromě toho SZIF, který byl odpovědný za administraci programu, toto pochybení nezjistil," uvedli kontroloři.

Podle mluvčího ministerstva Vojtěcha Bílého už SZIF upravil administrační mechanismy. Každé výběrové řízení nyní musí projít kontrolou legislativně právního odboru, a to ještě před podpisem grantové dohody mezi SZIF a žadatelem. "K dalšímu pochybení díky zodpovědnému přístupu SZIF tak již nedocházelo a docházet nebude," sdělil ČTK Bílý.

NKÚ také upozornil, že Potravinářská komora ČR v programu Kvalita z Evropy - chutě s příběhem sice veřejnou zakázku vypsala, ale uzavřela s vítězem smlouvu, která o 10,8 milionu korun překročila vítěznou nabídku. Podle zadávací dokumentace přitom měla být vysoutěžená cena nepřekročitelná.

Potravinářská komora (PK) ale míní, že nepochybila. "Obsahem výběrového řízení byl výběr nejvhodnější agentury pro realizaci vlastního projektu PK ČR a nikoliv konkrétního projektu agentury. Protože v době realizace výběrového řízení nebyla známa konečná cena projektu schvalovaná EK, byla soutěžena smlouva o smlouvě budoucí," sdělila ČTK mluvčí komory Helena Kavanová.

Smlouva s vybraným uchazečem podle ní nebyla uzavřena na vyšší cenu, ale jednalo se o změny kurzu eura vůči koruně a úpravy původního projektu podle požadavků EK. Žádost o dotaci byla kalkulována v eurech, ale proplácena v korunách. "Ve smlouvě tedy byla mimo jiné uvedena možnost změny ceny plnění v návaznosti na změnu kurzu. Jednoduše řečeno, pokud by koruna posílila, pak bychom se jako žadatelé mohli dostat do situace, kdy bychom z obdržené dotace nebyli schopni pokrýt poměrnou část cen plnění," dodala Kavanová.

Kontroloři tvrdí, že ministerstvo u dotací nestátním neziskovým organizacím nastavilo v letech 2016 a 2017 netransparentní systém hodnocení žádostí. Nedefinovalo údajně podrobnější podmínky pro výběr dodavatelů a nevymezilo limity pro určité typy výdajů. Podle NKÚ ministerstvo ani nepožadovalo, aby příjemci dotací při závěrečném vyúčtování předkládali relevantní doklady. "Bez nich však nelze ověřit, zda příjemce dodržel podmínky pro čerpání dotace, zejména, zda výdaje příjemců souvisely s projektem," uvedl NKÚ. Na dotacích nestátním neziskovým organizacím ministerstvo v kontrolovaných letech rozdělilo 124 milionů korun.

Ministerstvo se brání tím, že používalo takzvané sumarizační tabulky, z nichž jsou patrné základní údaje pro určení účelnosti a uznatelnosti nákladů. "Kontrolu konkrétních dokladů ponechávalo na kontrole na místě. Tímto principem MZe neporušilo žádný právní předpis a kontrolu dělalo na vzorku dokladů. Není tedy pravdou, že MZe nemělo možnost ověřit, zda příjemce dodržel podmínky pro čerpání dotace, zejména, zda výdaje příjemců souvisely s projektem," uvedl Bílý.

Podle NKÚ ale ministerstvo rovněž nedostatečně vyhodnocovalo přínosy národních dotací pro nestátní neziskové organizace. Ministerstvo tvrdí, že je ve sledovaném období vyhodnocovalo decentralizovaně. Od roku 2019 pak zavedlo jednotný formulář pro hodnocení dotačních programů. U všech vyhodnocovalo jejich přínosy slovně, u některých i číselně. "Na základě kontroly NKÚ bylo číselné vyhodnocení doplněno jako povinný údaj do formuláře a dotační programy roku 2021 jsou již vyhodnoceny i číselně. Není tedy pravdou, že ministerstvo zemědělství přínosy národních dotací vyhodnocovalo nedostatečně," dodal Bílý.


Zdroj: ČTK, 27. 6. 2022

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 03.10.2023 07:06