Agris.cz - agrární portál

Úprava testování zásilek osiv rostlin při dovozu ze třetích zemí

20. 5. 2022 | ÚKZÚZ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje o novém rozsahu a zaměření vzorkování a testování osiv rostlin původem ze třetích zemí na přítomnost škodlivých organismů. Cílem je zvýšit pravděpodobnost záchytu patogenů a škůdců, kteří by při absenci testování nemuseli být včas v dováženém osivu odhaleni, a mohli tak způsobit snížení výnosu a kvality sklizně z porostů založených z infikovaného osiva.

Úprava se týká testování zásilek osiv původem ze třetích zemí, podrobených dovozní rostlinolékařské kontrole, prováděné ÚKZÚZ v místech vstupu zásilek do Evropské unie na území ČR.   V případě odběru vzorku při dovozní rostlinolékařské kontrole bude zásilka propuštěna do navrhovaného celního režimu až po provedených rozborech s negativním výsledkem. Po dobu testování bude dotčená zásilka umístěna v prostoru vstupního místa nebo v celním skladu, popř. v místě určení.   

Testování je zaměřeno na odhalení případné přítomnosti karanténních patogenů a škůdců regulovaných na území Evropské unie, a nekaranténních patogenů a škůdců regulovaných na území Evropské unie pouze na rozmnožovacím materiálu rostlin.   Rozsah vzorkování a testování osiv je pro dotčené rody a druhy rostlin stanoven dle míry rizika zavlečení příslušných patogenů a škůdců osivem, zejména s přihlédnutím k místu původu partií, a je spolu s dalšími podrobnostmi uveden na webu v části Dovoz a vývoz rostlin. Smyslem změny je zvýšit pravděpodobnost záchytu škodlivých organismů u dovážených bezpříznakových komodit a zároveň poskytnout dovozcům potřebné informace o rozsahu povinného vzorkování a testování.  

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642


Zdroj: ÚKZÚZ, 20. 5. 2022

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 15.08.2022 08:25