Agris.cz - agrární portál

Ochrana přírody usiluje o zlepšení vodního režimu v oblasti Soutoku

14. 5. 2022 | AOPK ČR

Státní ochrana přírody dlouhodobě podporuje projekty zaměřené na revitalizaci vodního režimu na soutoku Moravy a Dyje. Aktuálně spolupracuje na plánu výstavby klapkového jezu na Dyji, který by umožnil do lužního lesa přivést další vodu [1]. Té je tu totiž dlouhodobý nedostatek. Do budoucna by pomohla velkoplošná ochrana tohoto území, zvýšila by šance na financování potřebných projektů.

„Pokles hladiny podzemní vody na Soutoku, který souvisí s vybudováním vodního díla Nové Mlýny i suchem posledních let, významně přispěl k rychlejšímu hynutí jednoho ze symbolů tohoto území, mohutných „starodubů“ na loukách. Nedostatkem vody ale trpí i ostatní stromy, typické pro lužní lesy. Nedokáží se pak vyrovnávat  s dalším stresem, například chorobami. Sucho naopak usnadnilo současnou expanzi javoru babyky, která v minulosti rostla takřka výhradně na zdejších „hrúdech“, sušších písčitých vyvýšeninách. Obnova vodního režimu je pro toto území opravdu zásadní,“ vysvětluje Pavel Dedek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Ochrana přírody proto poskytuje finance na projekty vlastníků v území (jako jsou  Povodí Moravy, Lesy ČR, obce i další subjekty), jejichž cílem je zlepšení vodního režimu. Některá opatření realizuje přímo AOPK ČR – příkladem může být revitalizace mokřadu v NPP Pastvisko u Lednice [2].   

Největšími takovými projekty, u kterých AOPK ČR podpořila financování z Operačního programu Životního prostředí, byla tvorba mokřadů v oboře Obelisk v celkové hodnotě téměř 50 milionů Kč nebo aktuálně probíhající obnova Zámeckého rybníka v Lednickém zámeckém parku za 100 mililionů Kč [3]. Finance šly také například na obnovu soustavy vodních kanálů na Tvrdonicku za 15 mililionů Kč či vytvoření desítek tůní a mokřadů. Aktuálně se připravuje například právě projekt na výstavbu klapkového jezu na Dyji [1].

„Věříme, že všechny tyto projekty podpořené či realizované ochranou přírody zajistí potřebné množství vody v oblasti Soutoku. Do budoucna by velmi pomohla velkoplošná ochrana tohoto mezinárodně významného území, která by zvýšila prioritu a tedy šance financování potřebných projektů z veřejných zdrojů [4],“ dodává Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel sekce ochrany přírody a krajiny.

 

Poznámky:

[1]  AOPK ČR téma zajištění vody pro zdejší lužní lesy úspěšně zapojila hned na počátku do diskuse o navýšení hladiny Vodního díla Nové Mlýny. V této souvislosti má velký význam projekt Lesů ČR na výstavbu vzdouvacího objektu na Dyji a navazující obnovu stávajících a budování nových zavlažovacích kanálů, jehož financování (celkový rozpočet byl plánován na více než 100 mil. Kč) AOPK ČR podpořila v roce 2021. Lesy ČR z technických důvodů od realizace zatím ustoupily, ale státní podnik připravuje novou žádost o financování z nového Operačního programu Životní prostředí.

[2]  https://soutok.nature.cz/vitani-ptaciho-zpevu-v-revitalizovane-npp-pastvinsko-u-lednice

[3]  https://soutok.nature.cz/30-milionu-navic-pro-revitalizaci-zameckeho-rybnika

[4]  https://soutok.nature.cz/soutok-moravy-a-dyje-velkoplosnou-ochranu-potrebuje

 

Kontakt:

Karolína Šůlová,

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,

tel: 724 102 406,

e-mail: karolina.sulova@nature.cz,

 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – www.nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz. 

 


Zdroj: AOPK ČR, 14. 5. 2022

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 12.08.2022 14:52