Agris.cz - agrární portál

Nově zaváděné povinnosti v zákonu o hnojivech zvyšují byrokracii

27. 10. 2021 | ASZ

Navzdory opakovaným ujišťováním z úst současných stále vládnoucích politiků a zákonodárců o potřebě snižovat byrokracii v zemědělství se po delších přípravách v tuzemské legislativě opět narodila další regulace a povinnost, jejichž důsledkem je pravý opak – tedy zvyšování administrativy se zemědělským podnikáním spojené.

V titulku zmíněná novela zákona o hnojivech (a příslušná prováděcí vyhláška) počítá kromě jiného s povinnou elektronickou evidencí hnojení do jednoho měsíce od aplikace na základě pozměňovacího návrhu již pro podniky obhospodařující jen 20 hektarů pozemků, což je dokonce ještě nižší výměra než původně navrhovalo samo Ministerstvo zemědělství nebo ÚKZÚZ (původně 200 hektarů, pak 30 hektarů). Podle názoru Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) jde o zcela zbytečnou byrokracii zatěžující především nejširší skupinu sedláků z rodinných farem, protože ti aplikují hnojiva na zemědělskou půdu způsobem, kterým jí přirozeně nechtějí znehodnotit pro své následující generace. Navíc je i teoretická míra eventuálního nežádoucího chemického zatížení půdy při jimi obhospodařovaných výměrách pozemků v řádech desítek nebo stovek hektarů, řádově mnohem nižší, než u subjektů s podstatně většími pozemky a násobně většími celkovými výměrami. ASZ ČR celý tento záměr k chystané nové povinnosti opakovaně v minulosti kritizovala a jak vidno, bohužel neúspěšně. Účinnost této povinnosti je stanovená již od 1.1.2022.

Jasně deklaruji, že po nové politické reprezentaci budeme požadovat, aby povinnost takové evidence byla co nejdříve zcela zrušena nebo zásadně přepracovaná. To se týká i evidence hektarových výnosů jakožto podkladu pro evidenci bilance živin, kterou ASZ ČR zcela odmítá od samotného počátku jako další zbytečnou a formální povinnost. Tato evidence totiž pouze přinese pouze přesný součet nepřesných čísel, které věrohodný přehled o stavu půdy a bilanci živin stejně nezabezpečí. Není tedy jasné, jaký skutečný přínos pro stav krajiny či kvalitu zemědělské půdy by z plnění těchto povinností měl vzniknout.

Samotná myšlenka elektronické evidence dat týkající se zemědělského podnikání je v současné internetové době a omezování někdejšího fyzického papírování v zásadě správná, ale měla by být vždy dobrovolná, aby sloužila především těm, kdo si tak nastaví svůj systém fungování a řízení svého zemědělského podniku. Nezpochybňujeme, že například pro některé podniky v precizním zemědělství může být tato evidence zajímavá, ale není potřeba zatěžovat finančními a „časovými“ náklady v podstatě všechny ostatní. Je totiž zřejmé, že k evidenci sledování bilance živin a půdní úrodnosti jsou nutné nákladné technologie, jimiž navíc zejména menší zemědělské podniky nedisponují (protože je k praktickému a odpovědnému hospodaření nikdy nepotřebovaly a nepotřebují) a musely by si je nyní k tomuto účelu pořídit.

Nové evidenční povinnosti tak považuje ASZ ČR za další zbytečnou překážku podnikání v zemědělství zejména pro mikro, malé a střední zemědělské podniky -  tedy naprosto drtivou většinu všech zemědělců.

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR


Zdroj: ASZ, 27. 10. 2021

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 29.01.2022 03:12