Agris.cz - agrární portál

Posun termínů zavedení zpřísněných hraničních kontrol v agrárním dovozu z EU do Velké Británie

17. 9. 2021 | MZe ČR

Vláda Spojeného království stanovila dne 14. září 2021 nový harmonogram zavedení zpřísněných kontrol dovozu zboží z EU do UK.

U těchto opatření dojde k časovému posunu jejich vymáhání, což má umožnit obchodníkům (a UK státní správě a infrastruktuře) lépe se připravit na jejich realizaci:

  • Začátek povinnosti zasílání předběžného oznámení o zásilce zboží živočišného a rostlinného původu se odsouvá z 1. října 2021 na 1. leden 2022.

  • Nové požadavky na vývozní zdravotní osvědčení (Export Health Certificate) budou aplikovány od 1. července 2022 (původně1. října 2021).

  • Fytosanitární osvědčení a fyzické kontroly zboží živočišného a rostlinného původu na stanovištích hraniční kontroly budou realizovány od 1. července 2022 (původně 1. ledna 2022).

  • Prohlášení o bezpečnosti (Safety and Security Declaration) bude vyžadováno od 1. července 2022 (původně 1. ledna 2022).


Zdroj: MZe ČR, 17. 9. 2021

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 06.12.2021 15:57