Agris.cz - agrární portál

Nebráníme se férové diskusi o dotacích s nevládními organizacemi, jsme však zásadně proti šíření dezinformací

19. 11. 2020 | MZe ČR

Reakce na tiskovou zprávu Hnutí DUHA „Ministr zemědělství chce rozdat zemědělské dotace bez diskuse.“

Důrazně odmítáme překrucování faktů o rozdělování evropských peněz, kterého se dopustila nevládní organizace Hnutí DUHA v tiskové zprávě „Ministr zemědělství chce rozdat zemědělské dotace bez diskuse“ uveřejněné 16. listopadu 2020.

Hnutí DUHA společně s dalšími nevládními organizacemi, mezi které patří Česká společnost ornitologická, Nadace Partnerství, Juniperia a Zelený kruh, tvrdí, že Ministerstvo zemědělství (MZe) chce rozdělit 200 miliard korun z evropských fondů bez jakékoliv diskuse, a dokonce za zavřenými dveřmi. Nic takového přitom není pravda. MZe naopak od počátku přípravy Strategického plánu Společné zemědělské politiky usiluje o transparentní přístup a vše projednává s nevládními organizacemi, kterých je celkem přes 60. K budoucí podobě Společné zemědělské politiky se už od roku 2018 konalo mnoho jednání u kulatých stolů či na pracovních skupinách, kterých se rovněž členové nevládních organizací účastní.

Na webových stránkách jsou veřejnosti zpřístupněny základní dokumenty a hlavní prezentace.

Odmítáme tvrzení, že nevládní organizace mají na připomínkování čtyřistastránkového dokumentu pouze 16 dní. Ve zmíněném intervalu pouze bude zahájeno další kolo činnosti pro pracovní skupiny, v nichž bude mít odborná veřejnost prostor vyjádřit svůj názor. To ostatně MZe jasně vysvětlilo v odkazu žádosti o připomínky, kterou zaslalo nevládním organizacím. Současný termín pro neformální připomínky k pracovní verzi dokumentu je tak pouze orientační, s cílem průběžně získávat zpětnou vazbu od odborné veřejnosti. Většina z organizací, které nyní resort kritizují, měla možnost se vyjádřit k analytickým podkladům, ze kterých se nyní vychází.

MZe rovněž považuje za důležité vyjádřit se k návrhu Hnutí DUHA k Plánu obnovy, který je společnou reakcí zemí EU na dopady pandemie COVID-19 – jde o realizaci politik, které pomohou zmírnit dopady a podpoří obnovu ekonomiky. Jedním ze zásadních předpokladů je také přispění k realizaci tzv. zelených investic. Hnutí DUHA trvá na tom, že peníze z Plánu obnovy, kde je pro resort zemědělství k dispozici zhruba 15 miliard korun, by měly jít pouze na vytváření krajinných prvků. Tyto peníze chceme využít na obnovu lesů, do vodohospodářských projektů a pozemkových úprav. Na jednání na začátku listopadu zástupci MZe představitelům hnutí DUHA vysvětlili, že investice do krajinných prvků půjdou z jiných připravovaných dotačních titulů. Materiál k Plánu obnovy je teprve začátkem dlouhé diskuse, bude prostor se k němu vyjádřit. A tento prostor samozřejmě dostanou i nevládní organizace.

MZe považuje za nešťastné, pokud některé nevládní organizace staví komunikaci o rozdělování evropských dotacích na šíření dezinformací. Organizace přitom kritizují materiály, o kterých vědí, že nejde o finální verzi a že k dalšímu jednání jsou přizvány. MZe proto všechny vyzývá k racionální diskusi, která povede k co nejefektivnějšímu využití dotací, udržitelnému zemědělství, péči o krajinu a ochraně přírody.

Vojtěch Bílýtiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

 

Zdroj: MZe ČR, 19. 11. 2020

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 26.02.2021 02:43