Agris.cz - agrární portál

Sedláci chtějí legislativní ukotvení pojmu rodinná farma

23. 9. 2020 | ASZ

Hlavními tématy v pořadí již 22. Valné hromady Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR), která se uskutečnila ve středu 16. září 2020 v Pelhřimově, byly budoucí Společná zemědělská politika EU a dopady Green Deal na zemědělské podnikání, velký prostor byl věnován rovněž novele zákona o myslivosti. Představen byl význam ukotvení pojmu rodinná farma, způsoby řešení jeho možného zapracování v naší legislativě a přínosy takového kroku nejen pro sedláky, ale i pro stát, krajinu a spotřebitele. K pohodové a velmi srdečné atmosféře, jež v sále zdejšího kulturního domu mezi sedláky ze všech koutů republiky panovala po celý den, přispěla i vystoupení významných hostů.  

Co se podařilo a co skřípe?

Předseda ASZ ČR Jaroslav Šebek se ve svém úvodním proslovu ohlédnul za více než roční činností Asociace, která se v uplynulém období hodně zviditelnila na politické, odborné i mezinárodní scéně. Zmínil velké množství práce, kterou odvedla Antibyrokratická komise napravující řadu úřednických nesmyslů, ale i úspěšné připomínkování tuzemské legislativy, kde se ASZ podařilo například přispět k rozumné a kompromisní dohodě v pojetí protierozní vyhlášky. Nepodařilo se naopak vyjednat náhrady za škody způsobené hraboši a nespokojenost také panuje u nasměrování dotací v rámci 10. kola Programu rozvoje venkova a celé řady dalších dotačních titulů. Asociaci zejména vadí, že vládní zemědělská politika u nás je dlouhodobě prostoupena ryzím nezájmem o menší subjekty, o lokální úroveň, o rodinné farmy a bez systému podpor a podmínek z EU by byla situace ještě mnohem horší. Jaroslav Šebek podotkl, že veškerá strategická opatření se tu bohužel činí ve víře v průmyslové zemědělství a kvůli zájmům velkých podniků.

„ASZ ČR je společensky plně integrovanou organizaci, která je schopna identifikovat a skloubit jak podnikatelské, tak i občanské potřeby a nebojí se pomáhat řešit širší problémy, které se v naší zemi objevují. Věřím, že takto etablovaná, podnikatelsky pestrá a názorově bohatá organizace bude nadále získávat podporu široké veřejnosti a možná, až se jednou změní figury na zatím nepříznivé politické šachovnici, si přirozeně řekne o mnohem větší podíl odpovědnosti za politiku českého zemědělství a venkova,“ shrnul v závěru svého proslovu Jaroslav Šebek.

Pro definici rodinných farem

Předseda ASZ ČR prezentoval přítomným rovněž rozsáhlý materiál poukazující na přínosy definice rodinných farem, a přestože se účastníci valné hromady shodli na tom, že prosazení tohoto pojmu do legislativy nebude úplně snadné, vyslovili s touto myšlenkou jednoznačný souhlas. Asociace se tímto dlouhodobým tématem dlouhodobě zabývá i proto, že jde o nosný model hospodaření jejích členů. Pracuje intenzivně s odborníky na různých analýzách, získala přehled, jaká řešení byla zvolena v jiných státech a systematicky sbírá a vyhodnocuje všechny argumenty. V brzké době bude tento návrh prezentovat širší veřejnosti, zejména té politické.

Z vystoupení hostů

Cenné byly v tomto směru aktuální zkušenosti ze Slovenska, které představil přítomný předseda výboru Národní rady Slovenské republiky pro zemědělství a životní prostředí Jaroslav Karahuta. „Slovensko má podporu rodinných farem v programovém prohlášení vlády a v legislativním procesu je definice pojmu rodinný podnik jako samostatná statistická jednotka,“ informoval.

Valná hromada se mimo jiné také zabývala situací v lesích, kůrovcovou kalamitou a možnostmi, jak pomoci vlastníkům lesů a lesnictví v ČR v budoucnosti a tím, jak významně na sedláky dopadá nezvládnuté myslivecké hospodaření, které se projevuje zejména narůstajícími škodami zvěří. Na řadu dotazů z pléna, jež se týkaly této problematiky, odpovídal předseda Komory soukromých lesů SVOL Richard Podstatzký, který zmínil přínosnou úzkou spolupráci s Asociací při různých jednáních se zástupci státních institucí či připomínkování legislativy.   

Za velmi důležitou především při připomínkování sněmovní legislativy považují spolupráci s ASZ ČR rovněž zástupci České pirátské strany, kteří působí v Zemědělském výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Radek Holomčík a Jan Pošvář. „Za jednu z nejpotřebnějších iniciativ, jíž společně s Asociací vyvíjíme, je snaha o snižování byrokracie a počtu často naprosto nesmyslných kontrol, které mnohdy berou zemědělcům tolik potřebnou chuť a sílu do práce,“ zmínili.

Jako poděkování sedlákům za péči o půdu, krajinu a za to, co vše dělají pro společnost, pojal své vystoupení na valné hromadě 1. místopředseda hnutí STAN Jan Farský, který řekl: „Děkuji vám za to, že si vážíte svobody, že jste jejím pilířem. I to je jeden z důvodů, proč jste tolik nepohodlní každému totalitnímu režimu, který se vás vždy bude snažit zlikvidovat.“ Také se zástupci tohoto hnutí probíhají průběžné konzultace, jedním ze společně řešených bodů jsou například vzory pachtovních smluv, které chtějí obce uzavírat se zemědělci. 

Asociace jako respektovaný partner

Již jednou z důvodu koronavirové krize odložená valná hromada se uskutečnila opět za poněkud nepříznivé zdravotní situace, která však ovlivnila účast jen zčásti. I přesto, že celá akce probíhala v ochranných rouškách, byli sedláci schopni a ochotni se sejít. Však také pocit sounáležitosti, pro který je účast na těchto akcích pro členy Asociace tak důležitá, je jedním z důvodů, že tato stavovská organizace zůstává i po více než dvaceti letech svého působení čitelným, odpovědným a respektovaným partnerem pro své okolí.

Šárka Gorgoňová, ředitelka kanceláře ASZ ČR


Zdroj: ASZ, 23. 9. 2020

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 02.12.2020 13:09