Výskyt hraboše polního v červnu 2020

Celorepublikový průměr intenzity hrabošů dosáhl v červnu 199 aktivních východů z nor na hektar, což odpovídá letnímu prahu škodlivosti, který je 200 aktivních východů z nor na hektar. I přes mírné zvýšení stavu populací je patrné, že k masivní gradaci již v tomto roce plošně nedojde. Lokálně však intenzita výskytu hraboše může stoupat, což se v průběhu června projevilo např. ve Středočeském a Jihočeském kraji.

V současnosti pokračuje monitoring ÚKZÚZ v jetelotrávách, vojtěšce, jeteli a trvalých kulturách včetně sadů a vinic. Objektivní monitoring již není možné zajistit v hustě setých plodinách. Na řadě lokalit došlo k úplnému vymizení hraboše, naopak na některých polích s obilninami je možné pozorovat silný výskyt. Stále platí, že hraboš se vyskytuje mozaikovitě a lokálně může i v tomto roce způsobovat škody.

Nejpočetnější červnové stavy hrabošů (extrémní výskyty) byly zaznamenány v porostech trvalých travních porostů, vojtěšky a jetele ve Středočeském a Jihočeském kraji (1 200 až 5 700 aktivních východů z nor na ha).

V současnosti pokračuje pokles početnosti hraboše ve všech krajích. Potenciál pro nárůst však evidujeme ve Středočeském, Pardubickém a Jihočeském kraji. Situace v oblastech, kde došlo k extrémním škodám, by se neměla opakovat, naopak v oblastech, kde byla zaznamenána nižší početnost hrabošů, lze v letošním roce gradaci očekávat.

Aktuální míra rizika ohrožení zemědělských porostů v jednotlivých krajích je zobrazena níže v grafech.

Inspektoři ÚKZÚZ budou nadále sledovat aktuální vývoj intenzity výskytu tohoto škůdce a průběžně informovat veřejnost, mj. i na stránkách Rostlinolékařského portálu.

Ivana Kršková, tisková mluvčí

Grafy výskytu hraboše polního - červen 2020

Tisk

Další články ke kauze Přemnožení hraboše polního:

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info