Agris.cz - agrární portál

Uzávěrka přihlášek do třetího ročníku programu Pestrá krajina je za dveřmi

19. 5. 2020 | ASZ

Blíží se uzávěrka již třetího ročníku programu Asociace soukromého zemědělství ČR Pestrá krajina, která je stanovena na 31. květen 2020. Šanci uspět a být do programu zařazeni, mají nejen hospodáři, kteří aktivně ve svém okolí obnovují různé prvky, jež se za dlouhá desetiletí z krajiny často vytratily, jako jsou mokřady, remízky či aleje. Naopak se do něj mohou přihlásit i vcelku běžným způsobem hospodařící sedláci, kterým není lhostejný stav jejich pozemků a k ochraně prostředí přispívají i na první pohled méně viditelným způsobem, jako je pěstování méně častých druhů plodin, šetrné nakládání s půdou, dělení půdních bloků či obnova drobných sakrálních staveb. O všech těchto příkladech budeme velmi rádi informovat veřejnost, aby mohly posloužit jako inspirace nejen pro další sedláky, ale i pro ostatní obyvatele venkova.

Pokud tedy máte pocit, že jakýmkoliv způsobem přispíváte k pestrosti krajiny, můžete se do programu Pestrá krajina do konce května přihlásit. Podmínkou účasti je pouze členství v regionální ASZ či členském spolku a nominace předsedou vašeho spolku. Veškeré podrobnosti včetně pravidel, složení komise a přihlášky naleznete zde: https://www.asz.cz/cs/program-pestra-krajina/.

V průběhu července a srpna pak bude probíhat hodnocení jednotlivých přihlášených projektů komisí složenou nejen ze sedláků, ale i z předních odborníků na široké spektrum souvisejících témat, kteří se zároveň podíleli na tvorbě pravidel. Hlavní myšlenkou programu Pestrá krajina opět zůstává snaha poukázat na fakt, že řešení problémů v krajině může spočívat zejména v návratu sedláka na vesnici. V podstatě pouze ten může odpovědně, s dlouhodobou vizí a podle znalostí lokality uplatňovat konkrétní vhodná řešení, jejichž nezbytnou podmínkou rozhodně nejsou evropské či jiné dotace. Cílem je uchopit program nejen jako propagaci šetrných postupů v krajině, ale zároveň jako zdroj teoretických, srozumitelně podaných informací a rad, jak tato opatření navrhnout a zrealizovat.

Hlavní kancelář ASZ ČR

Přihláška_Pestrá krajina.doc

Přihláška_Pestrá krajina.pdf


Zdroj: ASZ, 19. 5. 2020

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 11.08.2020 05:25